Rahvusvahelised organisatsioonid

Neljapäev, 03 Juuni 2010
Prindi

Union of the Baltic Cities, UBC (Läänemere Linnade Liit)

Kärdla liitus 1997.a rahvusvahelise organisatsiooniga Läänemere Linnade Liit (UBC). Ühenduse eesmärgiks on olnud edendada ja tugevdada koostööd ja kogemuste vahetust Läänemere regiooni linnade vahel ning kaitsta regiooni ühiseid huvisid regionaalsel, rahvuslikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Alates 2000.a korraldab Kärdla koostöös Norrtäljega liidu hariduskomisjoni tööd. UBC Hariduskomisjoni eesmärgiks on vahetada UBC liikmeslinnadele kogemusi hariduse valdkonnas ning viia läbi ühiseid haridus- ja noorsootööalaseid projekte. Komisjoni esimees on Norrtäljest ja aseesimees Kärdlast. Komisjoni sekretariaat asub Kärdla Linnavalitsuse juures, mille tegevust koordineerivad sekretariaadi juhataja ja sekretär. Komisjon viib läbi rahvusvahelisi noorteüritusi (”Activities for schoolchildren after schooltime” 2006, noorte fotokonkurss „My Friend in My City” 2006, „What kind of guidance need the youngsters” 2007, noorte edulugude konkurss “Small Town Inhabitants - Educated or Uneducated People?” 2008) ja –laagreid ("The Meeting Point of Different Cultures" 2002-2004, „Erken Laboratory Research School” alates 2002).

UBC juhtorganiks on Aastakonverents, kes valib iga kahe aasta tagant ametisse UBC presidendi, kaks asepresidenti, peasekretäri ja juhatuse.

Perioodidel 2007-2009 ja 2009-2011 on Kärdla valitud UBC juhatusse esindamaks Eesti liikmeslinnu. Aasta jooksul toimub 3-4 juhatuse koosolekut, kus arutatakse Läänemere regiooni linnu puudutavaid poliitilisi küsimusi. Pärast UBC Juhatuse koosolekuid kutsub Kärdla tavaliselt kokku UBC Eesti linnad, et anda neile edasi vaajlikku infot.

 

Seven Islands of Baltic Sea, B7 (Läänemere Seitse Saart)

Läänemere seitse saart (B7) on alates 1989.a tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mis teostab koostööd seitsme suurema saare vahel viiest riigist. B7 eesmärgiks on kasutada oma tugevust saarte strateegiliste eesmärkide edendamisel ja esindada saareelanike huvisid erinevatel poliitilistel tasanditel. Organisatsiooni kuuluvad Bornholm Taanist, Gotland ja Öland Rootsist, Hiiumaa ja Saaremaa Eestist, Rügen Saksamaalt ja Åland Soomest. Organisatsiooni juhtimine toimub rotatsiooni korras, kus iga saar on teatud intervalli tagant eesistuja saar. Eesistuja saare ülesandeks on vastutada erinevate tegevuste ja ürituste eest nimetatud aastal. Hiiumaa on B7-s esindatud põhiliselt maavalitsuse kaudu. Kärdla linn on olnud kaasatud noortelaagrite korraldamisse ja esindanud B7-t rahvusvahelises projektis BEN.