• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 11.10.2013

Saada link Prindi PDF

Kasutusload said: eraisik püstitatud üksikelamule Aia tn 7a; eraisik laiendatud üksikelamule ja abihoonele Pikk tn 25.

Kirjaliku nõusoleku sai eraisik väikeehitise püstitamiseks Kanarbiku tn 2a.

Ehitusloa sai: Kärdla Veevärk AS vee- ja kanalisatsiooni torustikude püstitamiseks Aia tn 6 ja 6a, ning Tiigi tn 24 tarbeks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati eraisik tähtajaga oktoobrist 2013 kuni 31. märtsini 2014.

Anti kooskõlastus Aktsiaseltse JETOIL välisõhu saasteloa taotlusele.

Kinnitati Pargi tn 3 maa maksustamishinna akt.

Kehtestati viivisevaba periood raamatukogus seoses raamatukogupäevadega 20.10.2013-30.10.2013.

Kinnitati Kärdla Muusikakooli koosseis alljärgnevalt:

1.direktor 1,0 ametikoht

2.õpetajad 7,6 ametikohta

3.koristaja 0,6 ametikohta

Valitsus eraldas Tiina Tantsustuudio projekti „XIX üldtantsupidu "Puudutus" rekvisiitide soetamine" kaasfinantseeringuks 432 eurot.

Muud küsimused

Kesklinna avaliku WC avamine toimub 11.10.2013 kell 15.30.

Valitsuse istung, 03.10.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhend

1.2 Hiiu valla ametiasutuse palgajuhend

1.3 Volikogu liikmete tasustamine

1.4 Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Valitsuse otsused

Valitsus otsustas muuta Marja tänava piirkonna katastriüksuste lähiaadressid ja määrata uued lähiaadressid järgnevalt: Marja tn 1 uus lähiaadress on Marja tn 6; Marja tn 1a uus lähiaadress on Marja tn 8; Marja tn 2 uus lähiaadress on Sambliku tn 2; Marja tn 2a uus lähiaadress on Marja tn 2; Marja tn 2b uus lähiaadress on Marja tn 4; Marja tn 4 uus lähiaadress on Marja tn 17; Marja tn 6 uus lähiaadress on Marja tn 15; Marja tn 6a uus läieaadress on Marja tn 11; Marja tn 8 uued lähiaadressid on Marja tn 5, Marja tn 7 ja Marja tn 9; Marja tn 9 uus lähiaadress on Marja tn 1; Marja tn 9a uus lähiaadress on Marja tn 1a.

Määrati Käina mnt 46 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Käina mnt 29.

Eraisik sai kirjaliku nõusoleku väikeehitise laiendamiseks Tiigi tn 7.

Ehitusload said: Eltel Networks AS side kanalisatsiooni trassi püstitamiseks Rookopli tänava alal; Kärdla Veevärk AS vee- ja kanalisatsiooni välistorustikude püstitamiseks kinnistule Oja tn 1, 3, 6, 8, 10 ja 12.

Kasutusload said:

Kärdla Veevärk AS väliskanalisatsiooni torustikule Tiigi tn kinnistutel 40, 37, 42, 44 ja 50 ning Karja tn kinnistutel 1 ja 3;

EV Kultuuriministeerium muudetud muuseumihoone küttesusteemi kasutamiseks Vabrikuväljak 8.

Kinnitati projekteerimistingimused Metsa alajaama fiidri F2 rikete vähendamise projekteerimiseks. Projekteerimistingimuste taotleja on EE Võrguehituse AS.

Muud küsimused

Linnapea Georg Linkov viibib 7. - 10. oktoobrini lähetuses Brüsselis.

Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamine

Saada link Prindi PDF

Septembri keskel algasid Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamise I etapi ehitustööd Nuutri tn 21 krundile. 2013.a sügisel tehakse ära mullatööd, paigaldatakse aiapostide alused, valgustuskaablid ja valgustuspostide alused. Ülejäänud tööd teostatakse kevadel. Ehitustööde kogumaksumus on 58 058 eurot ning seda toetavad Kultuuriministeerium, LEADER programm, Eesti Jalgpalli Liit ja Kärdla linn.

Tööde tellija on Kärdla Linnavalitsus, ehitustöid teostab OÜ Hiiu Teed. Projekt lõppeb 17. juunil 2014.

Valitsuse istung, 18.09.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus lõpetas ettevõtja soovil ennetähtaegselt rendilepingu ettevõttega Scout Production OÜ.

Kooskõlastati 21. septembril 2013 kell 10.00 – 15.00 Villalaos ja selle ümbruses toimuv sügislaat. Korraldaja on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, ürituse eest vastutab Ly Kaups. Sügislaadal toimub seenenäitus, toidu ja käsitöökaupade müük, toidu töötoad.

Valitsus andis omapoolse arvamuse volikogu komisjonide muudatusettepanekutele.

Muude küsimuste all arutati võimalust liituda riigiasutustevahelise andmesidevõrguga.  

Kärdla läks üle uuele tänavavalgustuse graafikule:

E, T, K, N  alates 5.30 kuni valgeni ja alates pimedast kuni 23.00
R  alates 5.30 kuni valgeni ja alates pimedast kuni 01.00
L  alates pimedast kuni 01.00
P  alates pimedast kuni 23.00

Valitsuse istung, 11.09.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus määras 2013. aasta õpilas- ja üliõpilasstipendiumid kolmele tublile noorele. Üks neist õpib Tallinna gümnaasiumis, teine Eesti ülikoolis ja kolmas Inglismaa ülikoolis. Rahaliste võimaluste vähesuse tõttu ei saanud kahjuks rahuldada kõigi soovijate taotlusi.

Kärdla Ühisgümnaasiumi hommikupudru portsjoni maksumuseks kinnitati 0,30 eurot. Maksumus sisaldab putru, piima ja moosi/võid.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati eraisik tähtajaga 11. septembtist 2013 kuni 31. märtsini 2014.

Alates 11. septembrist 2013 lõpetati ennetähtaegselt rendileping OÜ Rannakas seoses rannabaari asukoha muutmisega Kärdla rannas.

Ehitusload said: Kärdla Linnavalitsus elektri- ja nõrkvooluseade rekonstrueerimiseks Kalda tn 11 lasteaias; Kärdla Veevärk AS vee-ja kanalisatsiooni välistorustike püstitamiseks Sadama tänav 26 ja 28 vahelisel alal; Kärdla Veevärk AS kanalisatsiooni välistorustike püstitamiseks Tiigi ja Karja tänaval.

Valitsus eraldas reservfondist 222 eurot Kärdla Avatud Noortekeskuse noorte omaalgatusprojekti “Ideest - teostuseni” omaosaluseks.   

Lehekülg 2 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]