• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 12.12.2012

Saada link Prindi PDF

Valitsus tunnistas lihthankes "Kärdla kalmistu haldamistööd 2013. aastaks" edukaks OÜ Hiiu Autotrans poolt esitatud pakkumuse summas 12 400 eurot.

Võeti vastu ja kinnitati OÜ Hiiu Autotrans poolt tehtud pakkumine Kärdla linna Keskväljaku heakorra- ja hooldustööde teostamiseks 2013. aastal summas 5 500 eurot kui ettevõtjate poolt tehtud pakkumistest soodsaim.

Valitsus kinnitas Inseneritööd OÜ ja Arpen Elekter AS poolt tehtud pakkumused Kärdla Lasteaia elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimistöödeks summas 1 980 ja 3 000 eurot ning tunnistas edukaks Inseneritööd OÜ pakkumuse. Hinnapakkumus võetakse aluseks 2013. aasta linnaeelarve planeerimisel nimetatud tööde teostamiseks.

Eraisik sai ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Metsa tn 52a.

Kooskõlastati 22.detsembril 2012 kell 22.00 - 05.00 täiskasvanutele toimuv avalik üritus „Videopidu” Kärdla Kultuurikeskuses. Üritust korraldab CrystalShine OÜ, vastutav isik on Mihkel Eller.

Valitsus andis Kärdla Avatud Noortekeskusele loa sulgeda maja 13. detsembril seoses juhataja ja noortejuhi osalemisega Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldataval noorsootöö tunnustusüritusel.

Valitsuse istung, 06.12.2012

Saada link Prindi PDF

Valitsus kuulutas välja lihthanke „Tööjaamade UPS'i, virtualiseerimisserveri ja e-posti serveri ostmine“. Lihthanke läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks moodustati  komisjon koosseisus: Georg Linkov (esimees), Kaidi Nõmmerga, Tarmo Kähr, Kristjan Ojasoo.

Maa maksustamishinna arvutajaks ja akti koostajaks määrati arengu- ja majandusosakonna maakorraldaja Arno Kuusk.

Kinnitati maksustamishinna akt, millega määrati maaüksusele Tiigi põik 2 maa väärtus ja maksustamishind ning määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa vastavalt katastriüksuse plaanile.

Valitsus otsustas teha Hiiu maavanemale ettepaneku seada Tiigi põik 2 asuvate ehitiste omaniku kasuks hoonestusõigus riigi maale tähtajaga 50 aastat.

Valitsus andis OÜ Tulekild Pürotehnikale loa korraldada aastavahetuse ilutulestik Hiiu tn 1 vastas oleva parkla territooriumilt. Ürituse eest vastutab Lauri Jalukse.

Tunnistati nurjunuks Vabaduse 5-11 kirjalik enampakkumine, kuna enampakkumisele ei registreerunud ühtegi osavõtjat.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati erandkorras eraisik aadressil Vabaduse 28-6 ajavahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini 2013.

Alates 1. jaanuarist muutub Kärdla Linnavalitsuse 1. juuni 2011 korraldus nr 278 “Kärdla Ühisgümnaasiumi ruumide, inventari ja tasuliste teenuste hindade kehtestamine”: kooli suure võimla saali kasutamise ükspileti hind täiskasvanule tunnis muutub 1.90 eurolt 2.00 eurole ning õpilasele 0.95 eurolt 1.00 eurole; mängude maja jõusaali kasutamise üksikkülastuse hind täiskasvanule tunnis muutub 1.90 eurolt 2.00 eurole; mängude maja jõusaali kasutamise üksikkülastuse hind õpilasele ja pensionärile tunnis muutub 0.95 eurolt 1.00 eurole.

Valitsus andis tagatiskirja Tiina Tantsustuudio projekti „Hiidlased Türgis kogemusi omandamas“ kaasfinantseeringuks 500 euro ulatuses. Tantsijad osalevad Türgis, Sakaryas, toimuval rahvusvahelisel lastefestivalil.

MTÜ Kodukant Hiiumaa palus linnavalitsusel esitada tunnustamiseks nominente, kes on kohalikul tasandil silmapaistvalt teinud vabatahtlikku tööd. Valitsus esitas tunnustamiseks 6 inimest.

.

Valitsuse istung, 29.11.2012

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud:

1.1   Reservfondi kasutamise kord

1.2 Kärdla linna 2013. aasta eelarve 

1.3 II lisaeelarve muudatusettepanekud

1.4 Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara üürile andmiseks õigusaktiga korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine Kõrgessaare mnt 2 garaažibokside üürile andmiseks.

1.5 Linnavara otsustuskorras rendile andmine – õigusaktiga antakse 1.jaanuarist 31.detsembrini 2013 OÜ-le Rannakas otsustuskorras rendile Lubjaahju tn 3b asuv kinnistu osa.

Valitsuse otsused:

Valitsus lülitas eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid.

Kinnitati Kärdla linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2013. eelarveaastaks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 29. novembrist 2012 kuni 14. juulini 2013 eraisik aadressil Tiigi 40. Jäätmevaldaja peab esitama linnavalitsusele iga aasta 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole elatud või kinnistut ei ole vabastusperioodil kasutatud.

Ehitusloa sai Hiiumaa Tervisekeskus OÜ abihoone rekonstrueerimiseks Posti tn 13.

Kinnitati projekteerimistingimused eraisiku elamu laiendamiseks Tiigi tn 40 ja Lepiku 10.

Valitsus kinnitas Tulekild OÜ poolt tehtud pakkumise Kärdla aastavahetuse ilutulestiku läbiviimiseks summas 1280 eurot.

Valitsus tunnistas nurjunuks Uus tn 24-2 kirjaliku enampakkumise, sest enampakkumisele ei registreerunud ühtegi osavõtjat.

Valitsus suunas välislähetusse linnapea Georg Linkovi. Linkov on 29.- 30.novembril ja 04.detsembril 2012 Brüsselis Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu istungil ja  CIVEX komisjoni istungil.

Kinnitati Kärdla Avatud Noortekeskuse nõukogu koosseis: Mari-Liis Leivalt (linnavolikogu esindaja), Maarja Liik (linnavalitsuse esindaja), Kädu Aasma (lapsevanemate esindaja), Liisa Otsak (noorte esindaja), Priit Kivisilla (noorte esindaja).

Valitsus andis tagatiskirja, millega tagab eraisiku õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise Pärnu linna huvikoolis võrkpalli erialal alates novembrist 2012 kuni nimetatud õppekava läbimiseni.

See on sinu võimalus – terviseprojekti viimased üritused!

Saada link Prindi PDF

Kärdla terviseprojekti toetajate logod

TERVISE TEEMATUBA „Mida internet meie ajuga teeb?"

7. detsembril, kell 17.00 – 17.45, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS

 • Kuidas mõjutab arvuti kasutamine mälu tööd?
 • Kas rohkelt infot võrdub vähem teadmisi?
 • Milline mõju on erinevatel arvutimängudel?

Pärast loengut toimub soovijatele konsultatsioon arendavatest tegevustest arvutis.

Tervise teematuba juhib teismelise poja ema ja HUPSi infospetsialist Kati Vaht, cum laude infotehnoloogias.

 


 

TERVISE TEEMATUBA „Kuidas toitumisega parandada meeleolu ja enesetunnet?"

16. detsembril, kell 13.00 – 14.30, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS

 • Kuidas toit "ehitab" aju?
 • Millised on seosed toitumise ja psüühika vahel?
 • Milline on toitainete mõju vaimsele sooritusele, keskendumisele, meeleolule?
 • Mida tähele panna oma enesetunde jälgimisel ja parandamisel?
 • Mida lapsevanemana arvestada laste ja teismeliste toitumisharjumuste puhul?

Tervise teematuba juhib psühholoog Kai Teeäär, kes igapäevaselt töötab laste ja noorukitega, kellel on väga erinevad kaebused õpiraskustest ärevuseni, suhtlemisraskustest keskendumisraskusteni.


Osalemine mõlemal üritusel TASUTA. Registreerimine aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või online http://terviseprojekt.wordpress.com/

Eelnevalt registreerunutele on vajadusel tagatud lapsehoid.

Juba toimunud ürituste kohta saad infot ja pilte vaadata aadressilt http://terviseprojekt.wordpress.com/

Projekt „Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas” on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”.

I Advendi tähistamine

Saada link Prindi PDF

Täna, 2. detsembril, kell 17.45 Kärdla keskväljaku kuuse all I Advendi tähistamine.

Kava:

Lauluring „Siis kui käes on jõuluaeg“

Linnapea advendikõne ja tulede süütamine

Lauluring „Soovilaul“

Lauluring „Kui jaamast lahkub rong“

Tt-stuudio I rühm „Saami eided“

Kammerkoor „Ding-dong“

Kammerkoor „Sa südames nüüd pane“

Kirikuõpetaja sõnavõtt

18.15 Kultuurikeskuse kinosaalis nukuetendus.

Lehekülg 10 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]