• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 16.01.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus kinnitas mobiiltelefonide kuulimiidid ja kulude hüvitamise suuruse isiklike sõiduautode kasutamisel ametisõitudeks.

Hiiumaa Omavalitsusliidu hariduskomisjoni määrati Kärdla linna esindajaks Maarja Liik. Ühtlasi tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 16. august 2012 korraldus nr 375 „Esindaja määramine“.

Ehitusload said:

MTÜ Kärdla Nukuteater Uus tn 1 ehitise rekonstrueerimiseks. 01.01.2010 sõlmiti vallasasja omanike ja MTÜ Kärdla Nukuteater üürileping Uus tn 1 hoonete kasutamiseks rekonstrueerimiskohustusega.

Elektrilevi OÜ Sadama tn 28 elektrivarustuse kaabelliini ehitamiseks ja liitumiseks Sadama tn 28 ja 28b.

SA Kärdla Sadam liitsihi ülemise tulepaagi ehitamiseks Hausma tee 2.

Kinnitati projekteerimistingimused Ümarmäe tn 4 elamu laiendamiseks.

Valitsus andis taksoveoloa FIE Meelis Telvikule (registrikood 11177405) alates 16.jaanuarist 2013 tähtajaga 5 aastat ning sõidukikaardid taksoveo teenuse osutamiseks sõiduautodega MERCEDES-BENZ VITO 110 D, registreerimismärgiga 951 TFI ja MERCEDES-BENZ 250 D, registreerimismärgiga 981 AXL.

Valitsus arutas avaliku kasutuse kokkulepet MTÜ Hiiu Maakonna Tuletõrjeühinguga seoses 6. Leader meetmesse esitatava projektiga.

Valitsus kinnitas hankedokumendid ja kuulutas välja lihthanke „Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamise I etapp”.

Valitsuse istung, 10.01.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

Linnavara tasuta kasutusse andmine – Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing soovib esitada LEADER programmi taotluse laste mänguväljaku püstitamiseks Vabriku tänavale. Õigusaktiga antaks neile linnavara kasutamisõigus. 

Valitsuse otsused

Valitsus võttis vastu Alato tn 6 maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-60. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.jaanuarist 3.veebruarini Kärdla Linnavalitsuses ja linna kodulehel. http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=30924

Valitsus võttis vastu Marja tn 8 maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-66. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.jaanuarist 3.veebruarini Kärdla Linnavalitsuses ja linna kodulehel.

http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=30925

Erandkorras vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest eraisik aadressil Lodju 5. Vabastus anti tähtajaga 9. jaanuarist 31. detsembrini 2013.

Valitsuse otsusega osutatakse Mängude majas saunateenust eakatele, puuetega inimestele, töötutele ja paljulapselistele peredele. Teenust osutatakse üle nädala laupäeviti kell 13.00-15.00 (mehed) ja kell 15.30-18.00 (naised). Saunapileti hind on 2.30 eurot.

Valitsus kinnitas isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks 2.55 eurot. 

Valitsuse istung, 03.01.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus andis korralduse Kärdla Ühisgümnaasiumi hoolekogu moodustamiseks järgmises koosseisus: Diana Liivat (õpetajate esindaja), Sulev Loopalu (õpetajate esindaja), Heli Tomson (õpetajate esindaja), Joanna Jürimäe (õpilaste esindaja), Liisbet Sarapuu (õpilaste esindaja), Anu Pielberg (lastevanemate esindaja), Tiina Hinno (lastevanemate esindaja), Margit Kagadze (lastevanemate esindaja), Annely Veevo (lastevanemate esindaja), Inge Talts (volikogu esindaja), Maira Kattel (vilistlaste esindaja).

Valitsus suunas põhitegevuse kulude eelarverealt „SA Kärdla Sadam“ 2982 eurot SA Kärdla Sadam jaanuarikuu tegevuskulude katteks ning investeerimistegevuse eelarverealt „SA Kärdla Sadam“ 193 000 eurot SA Kärdla Sadam investeerimistegevuseks.

AS Kredex sai ehitusloa elektriauto laadimispunkti elektrivarustuse püstitamiseks Kõrgessaare mnt 45c.

Eraisik aadressil Rookopli 1 vabastati erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest alates 3. jaanuarist kuni 30. juunini 2013.

Kärdla linn 75 - juubeliaasta sündmused

Saada link Prindi PDF

12. jaanuar
Linna juubeliaasta avaüritus Kärdla rannas

1. veebruar - 15. juuni
Rahvusvaheline noorte ettevõtluskonkurss "Nutikad Noored 2013"

8. veebruar
"Koolitants 2013" maakondlik voor Kärdla Kultuurikeskuses

24. veebruar
Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus Kärdla Kultuurikeskuses

9. märts
Maakondlik kooliteatrite päev Kärdla Kultuurikeskuses

4. aprill
Kärdla kultuurikeskuse harrastusteatri etendus "Äike" kultuurikeskuses (lavastaja Kristjan Arunurm)

19. - 20. aprill
Nelja maakonna provintsiteatrite päev Kärdla Kultuurikeskuses

30. aprill
Kärdla mälu - meenutades hetki elust Kärdlas (Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis)

1. mai
Kärdla linna 75. aastapäevale pühendatud isetegevuslaste kontsert ja spordivõistlused
Kontseraktus Kärdla Kultuurikeskuses

1. mai – 30. juuni
"Hiiu kunst 30", Hiiumaa kunstnike ühisnäitus Kärdla Kultuurikeskuses

10. mai
KÜGi emadepäeva kontsertaktus

9. - 10. mai
Rahvusvaheline noorte loomemajanduskonverents

1. juuni
Hiiumaa Lastefestival
Hiiumaa III jooksumaraton

2. juuni
Maakondlik laulu- ja tantsupäev
II Eesti Saarte mängud

20. juuni
KÜGi põhikooli lõpuaktus

21. juuni
KÜGi gümnaasiumi lõpuaktus
Hiiumaa ja Saaremaa maavõistlus jalgpallis

30. juuni
Taavi Peetre mälestusvõistlus Kärdla Staadionil

12. juuli
Kärdla linna suvekontsert koos Iiukala ja Põhja-Tallinnaga

12. - 14 . juuli
Rahvusvaheline seeniortantsu festival Kärdla Kultuurikeskuses

13. juuli
Suur Käsitöö- ja Omatoodangulaat Vabrikuväljakul

18. - 21. juuli
IX Hiiu Folk

20. - 21. juuli
Seiklussarja Ace Xdream III osavõistlus – öine etapp

3. august
Kärdla Kohvikutepäev

3. - 4. august
Kärdla Ratsupäevad

12. -14. august
Koolinoorte VIII suvemängud "Meri ja Päike"

21. september
Kohalike toodete sügislaat Kärdlas

4. oktoober - 3. november
"Hiiu kunst 30", Hiiumaa kunstnike ühisnäituste (1983 – 2013) plakatite näitus Kärdla Kultuurikeskuses

13. - 14. detsember
Talvine käsitöölaat Kärdla Kultuurikeskuses

Valitsuse istung, 19.12.2012

Saada link Prindi PDF

Valitsus moodustas Kärdla linna liikluskomisjoni koosseisus: Kristjan Ojasoo (esimees, Kärdla Linnavalitsus), Tiit Harjak (Maanteeameti Kärdla esindus), Mihkel Karjamaa (Kärdla politseijaoskond), Aivo Kriiska (Eesti Keskkonnateenused), Erkki Orunuk (Erkki Orunuk Autokool) ja Hannes Aasma (Päästeamet).

Ehitusloa sai Elektrilevi OÜ kapptelefonijaama elektrivarustuse püstitamiseks keskväljakul.

Valitsus eraldas Hiiumaa Pensionäride Ühendusele 400 eurot 2013.a ürituste katteks.

Kooskõlastati OÜ Rannakas poolt 1. jaanuaril 2013 kell 00.15 korraldatav aastavahetuspidu Kärdla Kultuurikeskuses. Ürituse läbiviimise eest vastutab Nele Eller.

Valitsus rahuldas Kärdla Kultuurikeskuse direktori Ille Savioja 6. detsembril 2012 esitatud taotluse kultuurikeskuse sulgemiseks 23. detsembrist -31 detsembrini ning Kärdla Lasteaia direktori Tiina Hinno 12. detsembril 2012 esitatud taotluse lasteaia sulgemiseks 31. detsembril.

Lehekülg 9 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]