• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse e-istung, 12.02.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus kuulutas välja hanke Kärdla Linnavalitsusele kaubiku soetamine kasutusrendi korras” ja kinnitas pakkuja leidmiseks hankedokumendid 14 lehel. Hanke läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Georg Linkov (esimees), Kristjan Ojasoo, Kaidi Nõmmerga ja Liili Eller. Linnamajanduse praegune teenindusauto VW Caddy on ebapraktiline ja suurte ülalpidamiskuludega sõiduk. Uus kaubik kataks linna laienenud transpordivajaduse ja aitaks kulusid kokku hoida.

Valitsus suunas investeerimistegevuse eelarverealt 157 000 eurot SA Kärdla Sadam investeerimistegevuseks.

Valitsus rahuldas Kärdla Linnaraamatukogu direktori taotluse hoida raamatukogu 23.veebruaril suletuna. Lähtuvalt pühade ja tähtpäevade seaduses sätestatule oleks rahvuspühale eelnev tööpäev 3 tundi lühem ja raamatukogu saaks olla avatud vaid 1 tund. Seega oli otstarbekam raamatukogu mitte avada.  

Valitsus andis rahandusosakonna juhataja Liili Ellerile volituse allkirjastada MTÜ Hiiumaa Tuletõrjeühingu kinnistukasutamisleping.

Margit Kagadze sai tähtsa tunnustuse

Saada link Prindi PDF

19. veebruaril sai sotsiaalministeeriumi tunnustuse maakondlik terviseedendaja Margit Kagadze, kes on tõstnud elanike teadlikkust toitumise ja liikumise valdkonnas. Tunnustamiseks sai maavalitsus esitada inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kagadze viis 2011.-2012. aastal edukalt läbi projekti „Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas”.

Palju õnne, Margit Kagadze!

Valitsuse istung, 06.02.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatav eelnõu:

Linnavara otsustuskorras rendile andmine - Scout Productions OÜ juhatuse liige Indrek Elmend on esitanud taotluse võtta 1. aprillist 31. septembrini 2013 rendile Villaladu, et korraldada seal  kontserte, etendusi jms.

Valitsuse otsused:

MTÜ Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing sai ehitusloa väikelaste mänguväljaku rajamiseks Vabrikuväljak 2/2a.

Valitsus muutis Kärdla Linnavalitsuse 25. jaanuari 2010 korraldust nr 14 “Kärdla Ühisgümnaasiumi treeningrühmade õppetasude kehtestamine” järgmises sõnastuses: „1.1 lastevanemate poolt ühes kuus makstava õppetasu suuruseks on 10.00 eurot.“ Korraldus jõustub 1. märtsist 2013.

Valitsuse istung, 30.01.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud:

Kärdla Linnavolikogu 16. veebruari 2006 otsuse nr 33 kehtetuks tunnistamine – MTÜ Kärdla Nukuteater juhatuse liige Kersti Ojasalu esitas avalduse Vara tasuta kasutamise lepingu nr.28 lõpetamiseks seoses Nukuteatri täieliku kolimisega aadressile Uus tn 1.

Müügipileti hindade kehtestamine

Kärdla Linnavalitsuse teenistujate koosseisu ja struktuuri kinnitamine – seoses uue Avaliku Teenistuse Seadusega muutusid mõned ametikohad.

Kärdla linna omandis olevale kinnistule Keskväljak isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaseltsi Elion Ettevõtted kasuks - Elion Ettevõtted AS soovib korrigeerida 21.09.2009 sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingus ja asjaõiguslepingus toodud kasutusõiguse ala. Koormatav ala suureneb 43 m2 võrra.

Kärdla linna omandis olevale kinnistule Keskväljak isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühing Elektrilevi kasuks - Elion AS kapptelefonijaama elektriliitumise tagamiseks on Elektrilevi OÜ tellinud ja AS Empower koostanud tööprojekti LS0365 “Hiiumaa, Kärdla, Keskväljak, AS Elion kapptelefonijaama liitumine elektrivõrguga”. Elektrivõrgu paiknemine on teostatud lähtudes optimaalseimast trassivalikust vastavalt Kärdla Linnavalitsuse 14.11.2012.a. korraldusega nr 380 väljastatud projekteerimistingimustele ja maaomanike kooskõlastustele. Elektrivõrgu rajamist ei ole võimalik teostada nimetatud kinnistut ületamata.

Kärdla linna omandis olevale kinnistule Sadama tn 16 isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühing Elektrilevi kasuks - Sadama tn 28 elektriliitumise tagamiseks on Elektrilevi OÜ tellinud ja Elekman OÜ koostanud tööprojekti LS0351 “Sadam tn 28 liitumine elektrivõrguga. Kärdla Hiiumaa”. Elektrivõrgu paiknemine on teostatud lähtudes optimaalseimast trassivalikust vastavalt Kärdla Linnavalitsuse 14.11.2012.a. korraldusega nr 381 väljastatud projekteerimistingimustele ja maaomanike kooskõlastustele. Elektrivõrgu rajamist ei ole võimalik teostada nimetatud maaüksust ületamata.

Kärdla linna omandis olevale kinnistule Sadama tn 28 isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühing Elektrilevi kasuks - Sadam tn 28 elektriliitumise tagamiseks on Elektrilevi OÜ tellinud ja Elekman OÜ koostanud tööprojekti LS0351 “Sadam tn 28 liitumine elektrivõrguga. Kärdla Hiiumaa”. Elektrivõrgu paiknemine on teostatud lähtudes optimaalseimast trassivalikust vastavalt Kärdla Linnavalitsuse 14.11.2012.a. korraldusega nr 381 väljastatud projekteerimistingimustele ja maaomanike kooskõlastustele. Elektrivõrgu rajamist ei ole võimalik teostada nimetatud maaüksust ületamata.

Kärdla linna omandis olevale kinnistule Sadama tänava pikendus isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühing Elektrilevi kasuks - Sadam tn 28 elektriliitumise tagamiseks on Elektrilevi OÜ tellinud ja Elekman OÜ koostanud tööprojekti LS0351 “Sadam tn 28 liitumine elektrivõrguga. Kärdla Hiiumaa”. Elektrivõrgu paiknemine on teostatud lähtudes optimaalseimast trassivalikust vastavalt Kärdla Linnavalitsuse 14.11.2012.a. korraldusega nr 381 väljastatud projekteerimistingimustele ja maaomanike kooskõlastustele. Elektrivõrgu rajamist ei ole võimalik teostada nimetatud maaüksust ületamata.

Valitsuse otsused:

Ehitusload said: Kärdla Veevärk AS vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Alato, Lodju, Kanarbiku ja Luite tänavatel; Elektrilevi OÜ elektri maakaabelliin elektriautode laadimispunkti varustamiseks Kõrgessaare mnt 45c; Kärdla Linnavalitsus kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamiseks Nuutri tn 21.

Kinnitati projekteerimistingimused Valli tn 2 elamu rekonstrueerimiseks.

Lihthanke „Kärdla kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamise I etapp“ kvalifitseerimise tingimustele ja nõuetele vastavaks tunnistati vastavaks Jaltes OÜ, LeVa AS ja OÜ Hiiu Teed pakkumused. Pakkumused võetakse aluseks projektitaotluse esitamisel LEADER programmi.

Lihthanke „Tööjaamade UPS'i, virtualiseerimisserveri ja e-posti serveri ostmine“ kvalifitseerimise tingimustele vastavaks tunnistati pakkujad OÜ Reko AKM, AS Datel, Kungla Dialoog AS, PT Mikro AS, Võrguvara AS ja AS ATEA. Viimane pakkuja ei vastanud hanke nõuetele. Pakkumused on aluseks projektitaotluse esitamisel „Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides“ meetmesse.

Kuulutati välja avalik kirjalik enampakkumine Kõrgessaare mnt 2 garaazide rendile andmiseks.

Heltermaa mnt 23 munitsipaalkorteris elava eraisikuga pikendati üürilepingut 2013.a lõpuni.

Kooskõlastati 23. veebruaril 2013 MTÜ SK Hiiu Ralli poolt korraldatav üritus „Hiiu Talv 2013“. Ürituse eest vastutab Kristjan Ojasoo. Kärdla Keskväljak suletakse 23. veebruaril ajavahemikul 8.00-20.00.

Valitsus otsustas toetada 280 euroga MTÜ Tantsumajakas projekti "Rahvusvaheline noortefestival Travelling festival 2013 Riias".

Põhitegevuse kulude eelarve realt „SA Kärdla Sadam“ suunati 2982 eurot SA Kärdla Sadam veebruarikuu tegevuskulude katteks. Investeerimistegevuse eelarverealt suunati 20 600 eurot SA Kärdla Sadam investeerimistegevuseks.

OÜ Roosa Tank ja OÜ Spordikool Fortis said loa korraldada 17.- 22. juunil 2013 linna territooriumil spordi-ja puhkelaager 30 õpilasele. Laagri eest vastutavad Evelin Talts ja Marje Tammo.

Valitsus suunas linnapea Georg Linkovi välislähetusse 31.01. - 01.02.2013 ja 11.02.2013 seoses Euroopa Liidu Regioonide Komitee plenaaristungi ja CIVEX komisjoni istungiga Brüsselis.

Valitsuse istung, 23.01.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus otsustas eraisiku korraldatud jäätmeveoga liitumisest mitte vabastada aadressil Turu 6, kuna kinnistut kasutatakse.   

Erandkorras vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest eraisik aadressil Nõmme 32 tähtajaga 23. jaanuarist 2013 - 31. märtsini 2014. Samuti vabastati eraisik aadressil Pikk 49 perioodiliselt tähtaegadega 23. jaanuarist - 1. juunini 2013 ja 1. septembrist 2013 - 31. märtsini 2014. Jäätmevaldajad peavad esitama iga aasta 20. jaanuariks Kärdla Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole elatud või seda vabastusperioodil kasutatud.

Valitsus kooskõlastas 14. veebruaril 2013 kell 19.00 Kärdla Kultuurikeskuses Scout Productions OÜ poolt korraldatava sõbrapäevakontserdi. Ürituse läbiviimise eest vastutab Indrek Elmend. Osaliseks kontserdikulude katteks eraldas valitsus 350 eurot.  

Lehekülg 8 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]