• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 14.03.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus tunnistas enampakkumuse „Sadama tn 30 a kinnistule hoonestusõiguse seadmine“ tingimustele vastavaks Yachts Service Kärdla OÜ pakkumuse hoonestusõiguse aastatasule summas 1200 eurot ning seadis Sadama tn 30 a kinnistule ettevõtte kasuks hoonestusõiguse (pindala 7026 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa).

Kooskõlastati AS Eesti Post poolt Keskväljak 1 kinnistul asuva Post24 pakiautomaadile paigaldatav reklaam mõõtudega 1430x1485mm.

Valitsus võttis vastu PRO Reklaam OÜ-le kuuluvad seitse rannakabiini kogusummas 0 eurot.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati erandkorras EMT aadressil Leigriväljak 9, kus asub alajaam. Vabastus anti 14. märtsist 2013 kuni 31.märtsini 2014. Jäätmevaldaja peab esitama 20.jaanuariks Kärdla Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole elatud või kinnistut ei ole vabastusperioodil kasutatud

Valitsuse istung, 06.03.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatav eelnõu

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamineõigusaktiga võetakse vastu Posti tn 13 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-73, korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek Kärdla linna kodulehel ja linnavalitsuse ruumes 8.aprillist 5.maini 2013 ning avalik arutelu 8.mail kell 16.00 Kärdla Linnavalitsuses.

Valitsuse otsused

Valitsus kehtestas Alato tn 6 maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-60 ning Marja tn 8 maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-66.

Kärdla Ühisgümnaasiumi aluse maa katastriüksuse lähiaadressiks määrati Uus tn 4 sihtotstarbega 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Valitsus eraldas reservfondist 398 eurot projekti „Seadmed ja tarvikud jõusaali- ja rühmatreeninguspordi arendamiseks Hiiumaal“ omafinantseeringuks ning eelarverealt „muu tervishoid“ 100 eurot projekti "Teadlikkus, praktilised oskused, parem tervis" tegevustoetuseks.

Valitsus suunas investeerimistegevuse eelarverealt „SA Kärdla Sadam“ 328 063 eurot SA Kärdla Sadam investeerimistegevuseks.

Ameerika Päevad Kärdlas

Saada link Prindi PDF

25.-28.märtsini toimuvad Kärdlas Ameerika Päevad, mille raames külastab Hiiumaad suursaadik Jeffrey Levine koos mitmete saatkonna töötajatega.

Esmaspäeval, 25.märtsil kl 19.00 toimub Märtsiküüditamise mälestamine Kärdla kirikus ja mälestusmärgi juures. Seejärel on kl 20.00 võimalik vaadata Kärdla Linnavalitsuse saalis indiaanlaste küüditamisest mängufilmi "Mata mu süda Wounded Knees". Film on inglise keeles ja ingliskeelsete subtiitritega.

Teisipäeval, 26.märtsil toimub Ameerika Päevade avamine kahes osas. Kell 13.30 avatakse kunstinäitus "Ameerikat kujutades. Ameerika ajalugu läbi kunsti" Keskväljak 5a galeriis, kust minnakse edasi Kärdla kultuurikeskusesse kell 14.30 algavale Cid Pearlmani tantsuetendusele "Kasvuhoone".

Ameerika Päevade raames tutvutakse Kärdla linna ajalooga Hiiumaa Muuseumis, külastatakse linna allasutusi, Lauka Põhikooli, Halulaeva ning antakse linna- ja kooli raamatukogudele kingitusena üle ingliskeelsed raamatud.

Valitsuse istung, 27.02.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus tunnistas hanke „Kärdla Linnavalitsusele kaubiku soetamine kasutusrendi korras“ kvalifitseerimise tingimustele vastavaks pakkujad AS DNB Pank, Uuemõisa Autokeskus OÜ ja Ascar Auto AS ning nõuetele vastavaks nende pakkumused.

Volikogule esitatavad eelnõud:

2.1 Varaliste kohustuste võtmine õigusaktiga lubatakse linnavalitsusel sõlmida hankes „Kärdla Linnavalitsusele kaubiku soetamine kasutusrendi korras” parima pakkumuse esitanud Uuemõisa Autokeskus AS esindajaga 60-kuuline kasutusrendi hankeleping summas 15841,03 eurot ilma käibemaksuta.

2.2 Maareformi seadusest tuleneva ülesande delegeerimine – õigusaktiga delegeeritakse Maareformiseaduse § 25 lõike 3 alusel sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarbe muutmise, nimetatud maad võõrandamise, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormamise loa taotluse koostamine Kärdla Linnavalitsusele.

2.3 Kärdla Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 25 „Kärdla Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” kehtetuks tunnistamine - tunnistatakse kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 17.novembri 2011 määrus nr 25 „Kärdla Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine”. Uus määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Valitsuse otsused:

Valitsus suunas põhitegevuse kulude eelarve realt „SA Kärdla Sadam“ 35 792 eurot SA Kärdla Sadam majandustegevuseks ja investeerimistegevuse eelarverealt „SA Kärdla Sadam“ 142 200 eurot SA Kärdla Sadam investeerimistegevuseks.

Ehitusloa said Kärdla Veevärk AS survekanalisatsiooni torustiku rajamiseks 248 jm. Metsa tn 21 ja 23 vahelisel alal ning Kabeli tn 9, 10, 11, 14; MTÜ Hiiumaa Käsitööselts ehitise rekonstrueerimiseks Kärdlas, Vabrikuväljak 2 ning eraisik eramu rekonstrueerimiseks Valli tn 2.

Kasutusloa sai Kärdla Veevärk AS paigaldatud välitorustikele Alato, Lodju, Kanarbiku ja Luite tänavatel.

Kinnitati projekteerimistingimused Põllu tn 31//33//35 tootmishoone laiendamiseks.

Valitsus kooskõlastas MTÜ Seiklusklubi Xdream poolt 20. juulil 2013 kl 18.00 algava ja 21. juulil 2013 kl 14.00 lõppeva seiklussarja Ace Xdream III osavõistluse, mis viiakse läbi Kärdla Kultuurikeskuses, Kärdla keskväljakul ja Kärdla linnas. Ürituse ja korra eest vastutab MTÜ Seiklusklubi Xdream esindaja Sten Eric Uibo.

Valitsus eraldas 120 eurot MTÜ Hiiumaa Kino korraldatava Filmiklubi kulude katteks.

Valitsuse istung, 20.02.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus andis nõusoleku Posti tn 4a asuva ca 3962 m² suuruse maaüksuse riigi omandisse jätmiseks. Tegemist on 100% transpordimaaga, kuhu Maanteeamet rajab  rolleri- ja mootorrattajuhi eksamite sooritamiseks sobilikud rajatised. 

Valitsus andis tagatiskirja MTÜ Hiiumaa Jõualade ja Rühmatreeningu Seltsi projektidele "Teadlikkus, praktilised oskused, parem tervis" summas 100 eurot ning "Seadmed ja tarvikud jõusaali- ja rühmatreeningspordi arendamiseks Hiiumaal" summas 398 eurot.

Kinnitati Kärdla Ühisgümnaasiumi hommikupudru portsjoni maksumus summas 0,40 eurot. Portsjon sisaldab putru, piima ja moosi/võid.

Kooskõlastati 15.-24.juulil ja 5.-14.augustil 2013 Tallinna Spordiselts Kalev poolt korraldatav spordi- ja puhkelaager kuni 60 õpilasele. Laagri eest vastutab Madis Arras.

Valitsus tunnistas lihthankel „Tööjaamade UPS'i, virtualiseerimisserveri ja e-posti serveri ostmine“ edukaks Võrguvara AS pakkumuse summas 10290 eurot.

Valitsus suunas 27.02-01.03.2013 linnapea Georg Linkovi Dublinisse välislähetusse Regioonide Komitee European People´s Party fraktsiooni koosolekule

Lehekülg 7 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]