• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Kärdla mälu

Saada link Prindi PDF

Kärdla mälu 30. aprillil 2013Ah et mis või kes see Kärdla mälu on? Kärdla mälu on inimesed, kes on siin aastaid elanud ja töötanud, elavad praegugi ja mäletavad kõike seda, mida nooremad meist on vaid kuulnud või lugenud. Kärdla mälu on ka Kärdla Linnaraamatukogu korraldatav meenutuste tund, kus inimesed meie endi hulgast oma mälestusi jagavad. Oma kodulinnast räägivad Ave Alavainu, Inge Maripuu, Helju Kõmmus, Laine Mägi, Otto Mägi, Raivo Karjamaa, Endel Saar, Lembit Sauer ja Ülo Soonik. Vestlust juhib Urmas Selirand.

Tulge teiegi sellest osa saama 30. aprillil kell 13.00 kultuurikeskuse kinosaali!

Üritus on pühendatud Kärdla linna 75. aastapäevale.

Valitsuse istung, 08.04.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus tunnistas nurjunuks Kõrgessare mnt 2 garaažide nr 1 ja 2 avalikud kirjalikud enampakkumised, kuna garaaž nr 1 enampakkumisele ei registreerunud ühtegi osavõtjat ja garaaž nr 2 enampakkumisele esitatud ainuke pakkumus võeti tagasi.

Võeti vastu ja kinnitati SOL Eesti OÜ poolt tehtud pakkumus Kärdla rannaala heakorra- ja hooldustöödeks 01.06-31.08.2013 maksumusega 3952 eurot ja 80 senti, kui kõige soodsaim ettevõtjate poolt tehtud pakkumus.

Kooskõlastati 15.-21. juulil 2013 MTÜ Hiiumaa Kultuuri Seltsi poolt Kärdla laululaval ja linnapargis, Villalaos, Kärdla Nukuteatris ja Kärdla kirikus korraldatav Hiiumaa pärimusmuusikafestival Hiiu Folk. Ürituse eest vastutab Annely Veevo. Kooskõlastati tasuta Villalao kasutamine 15.-20. juulil ja tasuta WC-de kasutus koos tühjendustega Kärdlas toimuvatel üritustel.

Kooskõlastati 23. aprillil 2013 kell 19.00-20.30 Kärdla Ühisgümnaasiumi poolt korraldatav Jüripäeva teatejooks Vabaduse tänaval. Ürituse eest vastutab Mati Kiiver.

Kinnitati Kärdla Aasta Ema tiitli omistamise tingimused. Tiitel omistatakse Kärdla linna kodanikust emale, kes kasvatab või on üles kasvatanud vähemalt kaks last. Kandidaadilt eeldatakse lisaks hoolele ja armastusele oma perekonna vastu ka ühiskondlikku aktiivsust ja  positiivset ellusuhtumist. Tiitli omistamisel antakse Kärdla Aasta Emale üle hiiupärane mälestusese emadepäevale pühendatud avalikul üritusel Kärdla Kultuurikeskuses.  Kandidaatide hulgast valib Kärdla Linnavalitsus koos kahe Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liikmega välja Aasta Ema käesoleva aasta tiitli saaja. Ettepanekud kandidaatide tutvustuse ja valiku põhjendusega palutakse esitada Kärdla Linnavalitsusele 26. aprilliks 2013 aadressil Keskväljak 5a, Kärdla  92413.

Volikogule esitatavad eelnõud

Linna preemia andmine – valitsus teeb eelnõuga volikogule ettepaneku, kellele anda linna preemia. Volikogu on kas valitsuse ettepanekuga nõus või valib uue kandidaadi. 

Linnavara otsustuskorras üürile andmine – eelnõuga antakse 01.05.2013 – 01.05.2016 linnale kuuluvad garaažid nr.1 (üldpind 43,1m²) ja nr.2 (üldpind 36,4m²), aadressiga Kõrgessaare mnt. 2, otsustuskorras üürile FIE Jaanus Jesminile. Üürisumma on 65 eurot kuus, millele lisandub elektrikulu vastavalt näitudele.

 

Valitsus moodustas läbirääkimisteks Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldkeskhariduse andmise tagamiseks komisjoni järgmises koosseisus: Ivo Eesmaa, Georg Linkov, Ermo Mäeots, Jüri Ojasoo, Tiit Harjak, Elge Härma.

Valitsus suunas 11.-12.04.2013 linnapea Georg Linkovi välislähetusse Brüsselisse Regioonide Komitee 100-ndale plenaaristungile.

Kärdla linna 75. aastapäeva pidu

Saada link Prindi PDF

30. aprill 2013

19.00 Kärdla Kultuurikeskuse Kevadpidu

1.mail 2013 Kärdla Keskväljakul ja Kultuurikeskuses

Keskväljak:

Avatud käsitöötelk, kinotelk, pirukalett ja kohvikud

10:30 Registreerumine Kärdla jooksule
10:45 Torupill ja regilaul – rahvamuusik Helen Kõmmus
11:00 Aastapäeva peo avamine – Georg Linkov, Linnapea
11:05 Teatetants Helle-Mare Kõmmuse ja folkloorirühma „Dagö" juhtimisel
11:15 Kärdla jooksu start (loe jooksu juhendit) ja kabevõistlused
11:25 Lastejooksude start (kuni 4 a. ja 9-10 a.)
12:00 I autasustamine
12:15 Seiklusmäng omavalitsustele
12:45 Lastejooksude start (5-6 a. ja 7-8 a)
13:10 II autasustamine
13:15 Tantsuansambel „Sõleke" kontsert
13:40 Purjeka skulptuuri avamine
13:50 KÜG segakoor ja Timo Lige

Kultuurikeskus:

16:00 Hiiumaa kunstnike ühisnäituse "Hiiu kunst 30" avamine Kultuurikeskuse galeriis
17:00 Pidulik aktus ja Tõnis Mägi kontsert
19:15 Tamme istutamine linnapargis

Valitsuse istung, 27.03.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatav eelnõu

Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlemiseks – eelnõuga saaks AS Klemet nõusoleku vee erikasutusloa taotlemiseks aadressil Kõrgessaare mnt 45h. Omavalitsuse nõusolek on vajalik loa taotlemiseks Keskkonnaametilt.  

Valitsuse otsused

Valitsus tunnistas hankes „Kärdla Linnavalitsusele kaubiku soetamine kasutusrendi korras” edukaks Uuemõisa Autokeskus OÜ pakkumuse summas 15 841 eurot ja 03 senti (ilma käibemaksuta) kui hanke hindamiskriteeriumide järgi kõige enam punkte saanud pakkumuse.

SA Tuuru sai ehitusloa ehitise rekonstrueerimiseks Hiiu tn 1, mille alumine korrus rekonstrueeritakse Turismiinfokeskuse jaoks.   

Kooskõlastati MTÜ Hiiu Öko poolt 27. juulil 2013 kl 10.00 -14.00 Vabrikuväljakul korraldatav “Kila-kola laat”. Ürituse eest vastutab Jane Sinijärv.

Valitsus moodustas elanike arvamuse väljaselgitamiseks komisjoni järgmises koosseisus: Helika Villmäe (esimees), Tamara Alango, Kadri Randmaa, Mare Oja ja Helena Paat. Asendusliikmeteks kinnitati Mai Sinilaid ja Tarmo Kähr.

Kärdla Ühisgümnaasiumi hommikupudru portsjoni maksumuseks kinnitati 0,40 eurot. Maksumus sisaldab putru, piima ja moosi/võid. 1.aprillist - 31.maini 2013 on Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilastele hommikupuder tasuta. Ühtlasi tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalituse 20.veebruari 2013 korraldus nr 59 „Hommikupudru maksumuse kinnitamine“.

Valitsuse istung, 20.03.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus kinnitas Kärdla linna 75. juubeliks väljaantud meenete müügihinnad allasutustes, linnavalitsuse poolt korraldatavatel üritustel ning arveldamiseks juriidiliste isikutega: termos 16 eurot, lusikas 2 eurot ja pastapliiats 1 euro.

MTÜ Tantsumajakas sai reservfondist 500 eurot projekti „Hiidlased Türgis kogemusi omandamas“ omafinantseeringuks.

Koit Randusele eraldati kultuuriürituste eelarverealt 30 eurot teatripäeva tähistamiseks 27. märtsil 2013.  

Kooskõlastati OÜ Resk jäätmeloa taotlus. Selle alusel võib ettevõte Hiiumaa maakonnas koguda ja vedada olmejäätmeid ning taaskasutatavaid jäätmeid selleks ettenähtud ladestus- või käitluskohtadesse.

Lehekülg 6 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]