• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 19.06.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.Jäätmeveo eeskiri

2 Detailplaneeringu kehtestamine (Posti tn 13)

Valitsuse otsused

Valitsus algatas Käina mnt 23e detailplaneeringu koostamise.

Kinnitati Uus tn 4 maa maksustamishinna akt.

Anti nõusolek Pargi tn 3 riigiomandisse jätmiseks.

Vabaduse 5-11 avaliku elektroonilise oksjoni võitjaks tunnistati eraisiku pakkumus summas 6100 eurot. Pakkujaid oli neli.

Valitsus eraldas reservfondis:

945 eurot Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS põranda remondiks;

65 eurot Kärdla Turu uue murutrimmeri soetamiseks;

500 eurot ja 1500 eurot (kultuuriürituste realt) projektide "Ülesaare kohvikutepäev" ja "Kohvikutepäev kui Hiiumaa tippsündmus" kaasfinantseeringuks;

200,25 eurot projekti Seebikarbiralli Hiiumaa etapi omaosaluseks;

6000 eurot projekti „Avaliku WC rajamine“ omafinantseeringuks;

800 eurot projekti „Nukuteatri hoone rekonstrueerimise I etapp“ omafinantseeringuks.

Valitsus kinnitas 2014. aasta eelarveprojekti koostamise ajakava, lähteandmed ja vormi.

Elektrilevi OÜ sai kasutusloa püstitatud ehitisele Kõrgessaare mnt 45c. Paigaldati maakaabelliin SA Kredex elektriautode laadimispunkti elektrivarustuseks.

SA KredEx sai kasutusloa püstitatud ehitisele Kõrgessaare mnt 45c. Paigaldati SA Kredex elektriautode laadimispunkt koos elektrivarustuse ühendusega.

Valitsus kinnitas projekteerimistingimused Leigri väljak 5 hoone ventilatsiooni projekteerimiseks. Taotlejaks on Inseneribüroo EKOTEH OÜ.

TJ Hooldus OÜ sai kirjaliku nõusoleku ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Rahu tn 2. Rekonstrueeritakse Hiiumaa Haigla polikliiniku küttesüsteem.

Kooskõlastati järgmised üritused:

OÜ Rannakas ja Indrek Elmendi poolt 22. juunil 2013 kell 20.00–04.00 korraldatav üritus „Kärdla Jaanituli“ ja lõkke tegemine Kärdla rannas. Ürituse eest vastutab Nele Eller;

MTÜ Hiiumaa Käsitööseltsi ja Pitsu OÜ poolt 4. augustil 2013 kell 10.00–14.00 korraldatav käsitööturg Pitsu poe juures Heltermaa mnt 10. Ürituse eest vastutab Lille Mäeumbaed;

29. juunil 2013 kell 9:00–20:00 Kärdla laululaval ja linnapargis toimuvad Hiiumaa Kirikupäevade üritused. Hiiumaa Kirikupäevi korraldavad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hiiumaa kogudused ja Saarte Praostkond koostöös EELK Misjonikeskuse ja Eesti Apostliku Õigeusu Kirikuga. Ürituse eest vastutavaks isikuks on Hüllo-Kristjan Simson;

OÜ Rannakas poolt 3. augustil 2013 kell 23:00–04:00 korraldatav üritus „Kohvikutepäeva ja Ratsupäeva afterparty“ ja lõkke tegemine Kärdla rannas. Üritus toimub koostöös Ratsupäeva ning Kohvikutepäeva korraldajatega. Ürituse eest vastutab Nele Eller.

Valitsus volitas rahandusosakonna juhatajat Liili Ellerit allkirjastama käsunduslepingu MTÜga Hiiumaa Tuletõrjeühing.

Valitsus rahuldas HUPS taotluse, milles palutakse võimalust sulgeda Hiiumaa Teavitamis-ja Nõustamiskeskus HUPS klientide vastuvõtuks alates 8. juulist 2013.a. kuni 4. augustini 2013.a. seoses töötajate puhkustega ja võimaldada 5. augustist 2013.a. kuni 18. augustini 2013.a. klientide teenindamine kell 9.00- 15.00.

Samuti rahuldati ANK ettepanek lubada noortekeskus palgalisele kollektiivpuhkusele 01.07- 02.08.2013.a. Kollektiivpuhkus võimaldab asutusel oma eelarves tööjõu- ja majanduskulusid kokku hoida.

Valitsuse istung, 29.05.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Kärdla linna 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.2 Kärdla Linnavolikogu 20.09.2013 otsuse nr 163 kehtetuks tunnistamine

1.3 Kärdla Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine

1.4 Kärdla Linnavolikogu 20.detsembri 2012 määruse nr 40 „Kärdla linna arengukava 2011-2023“ muutmine, II lugemine

1.5 Hiiu valla põhimäärus

1.6 Hiiu Vallavolikogu kodukord

1.7 Detailplaneeringu koostamise algatamine (Väike-Sadama 16)

1.8 Linnapea puhkusele vormistamine

Valitsuse otsused

Valitsus pikendas Sadama 30a hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimise tähtaega 30.juunini 2013.

Eesmärgiga parendada linna üldilmet korraldab linnavalitsus koostöös Faasion OÜ-ga 1. juunist 15. septembrini 2013 värvikampaania järgmisel tingimusel: Kärdla linnas asuva kinnisvara omanik saab linnavalitsusest väljastatud värvipassi alusel osta Faasioni kauplusest fassaadivärve 20% soodustusega, millest linnavalitsus katab 10% ja müüja 10%.

Kooskõlastati Kärdla Kultuurikeskuse poolt 2. juunil 2013 Kärdla linnapargis ja laululaval korraldatav maakonna laulu- ja tantsupidu. Ürituse raames on Kärdla linnapark hõivatud kell 08.00 – 18.00. Ürituse eest vastutab Ille Savioja.

Kooskõlastati Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse poolt Villalaos korraldatav koolilõpupidu 4.–5. juunil 2013 ajavahemikus 20.00 – 01.30. Alla 16-aastaste alaealiste väljasoleku aega pikendati 4. juuni 2013 öösel kuni kella 01.30-ni. Ürituste eest vastutab Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesindus.

Kooskõlastati Scout Productions OÜ poolt Villalao ümbruses korraldatav üritus „Kirbuturg“, mis hakkab olema 15. juunist 31. augustini 2013 igal laupäeval. Ürituse eest vastutab Indrek Elmend.

Tunnustuseks eduka õppimise eest määrati preemiana 320 eurot neljale kuldmedaliga lõpetajale. Silmapaistvate tulemuste eest spordis, vabariiklikul aineolümpiaadil või huvitegevuses määrati ühekordne rahaline preemia kuuele Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasele.

Valitsus eraldas reservfondist 1083,40 eurot projekti Hiiumaa Lastefestival omaosaluseks ja 200 eurot Hiiu Folgi korralduskuludeks.

Valitsuse istung, 22.05.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatav eelnõu

Kärdla Linnavolikogu 20.detsembri 2012 määruse nr 40 „Kärdla linna arengukava 2011-2023“ muutmine, I lugemine

Valitsuse otsused

Valitsus tunnistas riigihanke „Rookopli ja Sadama tänavate osaline rekonstrueerimine koos projekteerimisega“ kvalifitseerimistingimustele vastavaks pakkuja OÜ Hiiu Teed ning nõuetele vastavaks nende pakkumuse.

Valitsus tunnistas edukaks riigihanke „Rookopli ja Sadama tänavate osaline rekonstrueerimine koos projekteerimisega““ OÜ Hiiu Teed poolt esitatud pakkumuse maksumusega ilma käibemaksuta 385327 eurot ja 90 senti.

Kooskõlastati Terviseagentuur OÜ vaktsiinibussi peatuskoht Kärdla linnvalitsuse esises parklas 14. Juunil kell 15.00-16.30.

OÜ Rannakas sai loa korraldada 13.07.2013 rannas „Võrratu Rannapidu vol 3“ raames ilutulestiku. Vastutab Nele Eller.

Kinnitati ühisvalla töörühmade koosseisud:

1.1. Sümboolikakonkursi töörühm: Arno Kuusk (juht), Tiiu Valdma, Anton Kaljula, Maret Kukkur, Sulve Loopalu, Urmo Vaikla, Kristjan Arunurm:

1.2 Hariduse töörühm: Ivo Eesma (juht), Märt Rannast, Liia Toom, Jaanus Valk, Georg Linkov, Tiiu Malk, Katrin Sarapuu, Sirje Garamaga, Tiina Hinno, Arvo Haasma, Tiina Talussaar, Merle Salusoo;

1.3 Arengukava ja eelarve töörühm: Tiit Harjak (juht), Jaanus Valk, Georg Linkov, Liili Eller, Inge Elissaar, Jüri Ojasoo, Aili Küttim, Katrin Sarapuu, Kaidi Nõmmerga;

1.4 Sotsiaalvaldkonna töörühm: Elge Härma (juht), Linda Kiivit, Heli Harak, Elle Voolma.

Loodava Hiiu valla sümboolika leidmise konkursi komisjoni liikmeteks kinnitati Arno Kuusk, Tiiu Valdma, Maret Kukkur, Sulev Loopalu, Urmo Vaikla ja Kristjan Arunurm.

Valitsus kehtestas Kärdla Muusikakooli inventari laenutamishinnad ööpäevas: noodipult 0,50 eurot (kaotamise või rikkumise korral 40 eurot), klapptool 0,50 eurot (kaotamise või rikkumise korral 50 eurot).

Kooskõlastati AS Trio LSL/Kuku raadio poolt 12. juunil 2013 kell 12.00–18.00 Kärdla Olerex teenindusjaama territooriumil korraldatav „Selge Grupijuhi“ sotsiaalkampaania. Vastutab Teet Koljal.

Kooskõlastati MTÜ Hiiumaa Käsitööseltsi poolt 13. juulil 2013 kell 10:00-16:00 Vabriku väljakul korraldatav „SUUR KÄSITÖÖ- JA OMATOODANGULAAT". Vastutab Tiina Laanejõe.

Kooskõlastati OÜ Rannakas poolt 13. juulil 2013 kella 20.00-04.00 Rannapaargus ja selle lähiümbruses korraldatav üritus „Võrratu rannapidu vol 3“. Vastutab Nele Eller.

Tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009 määrus nr 2 „Kärdla Avatud Noortekeskuse koosseisu kinnitamine” seoses koosseisu muutumisega. Ühtlasi kinnitati Kärdla Avatud Noortekeskuse uus koosseis: juhataja 1,0; noortejuht 2,0; koristaja 0,5 kohta.

Valitsus suunas linnapea Georg Linkovi 30.-31.mail 2013 välislähetusse Brüsselisse Regioonide Komitee täiskogu istungile.

Valitsuse istung, 15.mai 2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Detailplaneeringu koostamise algatamine

1.2 Kärdla linna majandusaasta aruanne, I lugemine

Valitsuse otsused

Valitsus eraldas 150 eurot Scout Productions OÜ-le 18. mail 2013 Muuseumide öö raames korraldatava ürituse „Nostalgiline Kärdla“ kulude katteks ning 200 eurot MTÜ Ave Vita!-le 12. -13.juulil 2013 korraldatava luulefestivali „Kaudse Kuu“ kulude katteks.

Kooskõlastati 24. mail 2013 kell 08.00–16.00 korraldatav „Seebikaralli“ IV Hiiumaa etapp Põllu tänava teelõigul Faasioni nurgast kuni Nuutri tänava ristini. Ürituse eest vastutab Ain Jepišov.

Alates 17. maist lülitatakse Kärdla linnas tänavavalgustus suveperioodiks välja.  

Kärdla Aasta Ema on Kersti Lüsi!

Saada link Prindi PDF

Kersti Lüsi on abielus Matti Lüsiga ning nende peres kasvab kolm last. Neist kaks vanemat, Madis ja Iiris, on juba täisealised ja õpivad Tartu Ülikoolis: Madis keemiat ning Iiris matemaatikat. Iiris on lõpetanud Nõo kooli kuldmedaliga. Noorim tütar Hannela õpib meie koolis IX klassis. Kersti on koos abikaasaga süstinud oma lastesse õpi-ja teadmishimu ning muusikaarmastust. Viimastel aastatel on Kersti Lüsi pakkunud suurt tuge ka ema kaotanud tütarlapsele, keda ta nimetab vahel hellitavalt oma kolmandaks tütrekeseks.

Kersti töötab Kärdla Ühisgümnaasiumis 1988.aastast. Ta on vanemõpetaja ja väga tubli aineõpetaja. Tema õpilased on olnud edukad nii maakondlikel kui vabariiklikel aineolümpiaadidel: Riin Viigipuu saavutas vabariigis oma vanusegrupis II koha. Lüsi on maakondliku bioloogiaõpetajate ainekoondise esimees ning vabariikliku bioloogiaõpetajate seltsi juhatuse liige. Kindlasti ei saa mainimata jätta tema tööd klassijuhatajana: ta on praegu VII klassi juhataja.

Kärdla Aasta Ema valiti 12. korda. Eelnevalt on selle tiitli pälvinud Rita Lepland (2002), Ille Savioja (2003), Biruta Tuulik (2004), Katrin Maanas (2005), Elle Üksik (2006), Lili Käär (2007), Lia Prigoda (2008), Merike Liik (2009), Aivi Telvik (2010), Maire Kallisma (2011), Anu Saue (2012).

Lehekülg 4 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]