• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 05.09.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Kärdla Linnavolikogu 27. märtsi 2008 määruse nr 46 „R. Tobiase nimelise Kärdla

Muusikakooli põhimäärus“ muutmine

1.2 Kärdla Linnavolikogu 27. augusti 2009 määruse nr 71 „Kärdla Sotsiaalkeskuse

põhimääruse“ muutmine

1.3 Osalemine Hiiumaa Kunstide Kooli loomises – volikogu teeb otsuse, kas osaleb uue kooli loomises.

Valitsuse otsused

Valitsus esitas omapoolse arvamuse Kõrgessaare Vallavalitsuse ettepanekutele Hiiu valla põhimääruse eelnõusse ja Hiiu Vallavolikogu kodukorra eelnõusse.

2013/2014. õppeaasta koolilõuna nädalamaksumuseks kinnitati 3,95 eurot. Toitlustushind õpilase kohta päevas on 0,79 eurot. Maksumuses on kolm korda nädalas praad ja magustoit/jook (mahl, piim, kissell) ning kaks korda supp ja magustoit. Kärdla linna eelarveliste asutuste töötajatel on toitlustus Kärdla Ühisgümnaasiumi sööklas võimalik kl 13.00 – 14.00, nende jaoks on kehtestatud toiduportsjonile 50% hinnalisa. Samuti kinnitati söökla puhveti juurdehindluseks 10% ja suunati see söökla transpordikulude katteks.

Innove projekti "Traditsiooniliste töövõtetega tööturule" raames soetatud väheväärtuslikud varad anti vastutavale hoiule MTÜ-le Halulaev. Inventar koosneb 23 ühikust kogumaksumusega 5400,75 eurot.

Valitsuse istung, 28.08.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Kärdla linna 2013. aasta II lisaeelarve kinnitamine – soovitakse võtta kasutusele II lisaeelarve.

1.2 Hiiu valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

1.3 Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli ümberkorraldamine ja osalemine Hiiumaa omavalitsuste ühisasutuse loomises

1.4 Hiiumaa muuseum – Kultuuriministeeriumi ettepanek Kärdla Linnavolikogule sõlmida Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid asutamiseks hea tahte koostöökokkulepe.

1.5 Nõusoleku andmine – nõusolek antaks Kõrgessaare valla astumiseks AS Kärdla Veevärk aktsionäriks.

Valitsuse otsused

Valitsus kinnitas Rookopli tänavalt teisaldatud betoonist kõnniteeplaatide müügihinnaks 0,5 eurot tk. Plaatide suurus on 400x400x60cm, neid on ca 2000 tk.

Käina mnt 38a katastriüksuse lähiaadress (sihtotstarve transpordimaa) sai uueks lähiaadressiks Käina maantee L1.

Kinnitati projekteerimistingimused Vabaduse tn 5 kinnistu haljastuse ja eluhoone osaliseks rekonstrueerimiseks.  

Alates 1. septembrist põleb tänavavalgustus pühapäevast neljapäevani kella 23.00 ning nädalavahetustel kl 1.00.

Valitsuse istung, 07.08.2013

Saada link Prindi PDF

OÜ Hiiu Teed sai ehitusloa Rookopli ja Sadama tänava konstruktsioonide rekonstrueerimiseks.  

Kooskõlastati Reklaamtreiler OÜ taotlus paigaldada välireklaam Kärdla Keskväljaku haljasalale 2.-15. septembrini 2013.

Kooskõlastati MTÜ Hiiusurf poolt 10. - 11. augustil 2013 Hausma tee rannas korraldatav purjetamisvõistlus Bacardi FUN. Ürituse eest vastutab Martin Berkmann.

Kooskõlastati MTÜ Hiiu Öko poolt 10. augustil kl 21.00-01.00 korraldatav välikino elektrijaama hoovis Lubjaahju 1. Ürituse  eest vastutab MTÜ Hiiu Öko.

Valitsus eraldas projekti „Kogemuskohvik - Pane oma meeled proovile!“ kaasfinantseeringuks 150 eurot. Tegemist on 3. augustil 2013 toimunud kogemuskohvikuga, mida rahastati Hasartmängumaksu nõukogu  poolt 20. juuni 2013. A.

Augustis lülitatakse nädalavahetusteks sisse õhtune tänavavalgustus (reede vastu laupäeva ja laupäev vastu pühapäeva). 12.-14. augustil lülitatakse kesklinna piirkonnas tänavavalgustus sisse ürituse „Meri ja Päike“ ajaks.

Valitsuse istung, 24.07.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

1.1 Hiiumaa arengustrateegia 2020+ - eelnõu läheb volikogule kooskõlastamiseks.

1.2 Kärdla Linnavolikogu 27. märtsi 2008 määruse nr 47 „Kärdla linna tunnustusavalduste kord” muutmine – eelnõu kohaselt saaks kodanikke tunnustada ka muudel aegadel, mitte ainult linna sünnipäeval 1.mail.

1.2 R.Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli õppetasu suuruse kehtestamine -

alates 1. septembrist 2013 kehtestataks muusikakoolis lapsevanema poolt makstava õppeaasta õppetasu suuruseks 135 eurot, st 15 eurot kuus.

Valitsuse otsused

Kirjalikud nõusolekud said Hiiumaa Muuseum ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Vabrikuväljak 8, kus rekonstrueeritakse küttesüsteemi (vedelkütus asendatakse pelletikütusega) ning eraisik piirdeaia püstitamiseks Põllu tn 6.

Kasutusloa sai Elektrilevi OÜ Sadama 28 paigaldatud liitumisühendusele.

Kooskõlastati järgmised üritused:

2. augustil 2013 kell 21.00 – 23.00 Hitivabrik OÜ kontserttuur JaanTätte “Ilmavalgus” Kärdla lauluväljakul. Ürituse läbiviimise eest vastutab Aarne Valmis.

2. augustil alates kell 13.00 kuni 4.augustini 2013 kell 14.00  MTÜ Kärdla Kohvikutepäev traditsiooniline sündmus „Kärdla kohvikutepäev“. Ürituse  eest vastutab MTÜ Kärdla Kohvikutepäev.

3. augustil 2013 orienteeruvalt algusega 12.15–12.30 „Hiiumaa VII Puhkpillipäevade“ raames toimuv MTÜ Emmaste Puhkpilliorkestri kontsert Kärdla Marditrummil ning kell 14.00 Ave Vita ees koos rongkäiguga Linnumäelt. Ürituse eest vastutab Toomas Paap.

9. augustil 2013 kell 20.00–22.00 Vana Baskini Teater OÜ etendus “Minu girlfriend on eestlane”  Kärdla lauluväljakul. Ürituse läbiviimise eest vastutab Aarne Valmis.

12.–14. augustil 2013 Hiiumaa Spordiliidu ja Eesti Koolispordi liidu suvemängud „Meri ja Päike“ Kärdla staadionil, linnapargis, rannapargis, keskväljakul ja Villalaos. Ürituse eest vastutab Anton Kaljula.

31. augustil 2013 kell 21.00 Rannakas OÜ üritus „Muinastulede öö“ koos lõkke tegemisega rannas. Ürituse eest vastutavaks isikuks on Nele Eller.

Valitsus eraldas 500 eurot MTÜ Hiiumaa Ratsaspordiklubile Leader projekti „Ratsupäevad 2013“ omafinantseeringuks.

28. juulil ajavahemikul kell 14.30-16.30 peatub Terviseagentuur OÜ Vaktsiinibussi Kärdla linnavalitsuse ees parklas.

Kärdla lasteaed suletakse 30. augustil 2013.a. seoses suurpuhastusega köögis ja üldruumides.

Muudeti Kärdla Linnavalitsuse 22.12.2010 korraldust nr 378 „Kärdla Sotsiaalkeskuse hinnakirja kehtestamine“, kuhu lisati punkti 1.4 täiendavate teenuste nimekirja juurde päevahoid psüühikahäire- või vaimupuudega tööealisele inimesele hinnaga 4.40 eurot päev.

Valitsuse istung, 02.07.2013

Saada link Prindi PDF

Ehitusloa sai OÜ Tähva ehitise rekonstrueerimiseks Kärdlas Vabaduse tn 1a, kus soovitakse rekonstrueerida hoone katusekate koos lisasoojustusega.

Kasutusload said Elion Ettevõtted AS paigaldatud aktiivkapile Huawei ja Elektrilevi OÜ paigaldatud Elioni kapptelefonijaama elektrivarustusele Kärdla keskväljakul.  

Määrati Kabeli tn 3, 5 ja 7 maaüksuste piiride muutmise tulemusel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Kabeli tn 3, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa; Kabeli tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa ja Kabeli tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa.

Määrati Käina mnt 38 katastriüksuse jaotamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Käina mnt 38, sihtotstarve 100% elamumaa ja Käina mnt 38a, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Määrati Käina mnt 46 katastriüksuse jaotamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Käina mnt 46, sihtotstarve 100% elamumaa ja Käina mnt 46a, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Määrati Marja tn 8 katastriüksuse jaotamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Marja tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa; Marja tn 8a, sihtotstarve 100% elamumaa ja Marja tn 8b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Valitsus eraldas 500 eurot 22. juunil 2013 Scout Productions OÜ ürituse „Kärdla Jaanituli“ korraldusteenuse eest.

Samuti 150 eurot MTÜ Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendusele osalemiseks Hiiumaa lasterikaste perede projektides „Lasterikaste perede koostöö arendamise õppereis Valgamaale“ (12.-14.07.2013) ja „Sportlik suvepäev Hiiumaa lasterikaste perede lastele“ (10.08.2013).

Kooskõlastati 10. augustil 2013 kell 09:00-19:00 MTÜ Hiiumaa Võrkpalliklubi traditsiooniline harrastusvõrkpalli üritus „56. Hiiumaa Võrkpalliturniir“ Kärdla staadionil ning sõidukite peatumise ja parkimise keeld Hiiu tänaval alates Turu tänavast kuni Eha tänavani ning Eha tänaval alates Hiiu tänavast kuni Põllu tänavani (välja arvatud Eha tänava parkimiskohad). Ürituse  eest vastutab MTÜ Hiiumaa Võrkpalliklubi.

Seoses seiklusvõistluse Ace Xdream toimumisega 20.- 21.07. 2013 Hiiumaal lülitatakse üheks ööks sisse tänavavalgustus.

Lehekülg 3 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]