• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Blogi

Valitsuse istung, 20.11.2013

Saada link Prindi PDF

Kasutusloa sai Kärdla Veevärk AS vee- ja väliskanalisatsioonitorustikule Rookopli tn kinnistutel 1, 2, 3 ja 4.

Ehitusloa sai Sihtasutus Kärdla Sadam sadamahoone püstitamiseks Kärdlas, Sadama tn 30.

Eraisik sai loa korraldada 20.12.2013 kell 24:00 ilutulestik Kärdla Keskväljakul.

Kooskõlastati Nord Property OÜ poolt Rookopli 2 kinnistule paigaldatav müügiobjekti reklaam mõõtudega 120x62 cm.

Kooskõlastati Kinnisvaraekspert OÜ poolt Käina mnt. 3 kinnistule ajavahemikuks 20.11.2013 - 19.11.2014 paigaldatav müügiobjekti reklaam mõõtudega 120x70 cm;

Valitsus otsustas võõrandada avalikul elektroonilisel oksjonil Kärdla Linnavalitsuse bilansivälise vara nimekirjas oleva koopiamasina Toshiba e-STUDIA alghinnaga 100 € . Oksjoni läbiviimiseks kasutatakse Osta.ee keskkonda.

Valitsus eraldas reservfondist 1000 eurot Kärdla Kärdla Ühisgümnaasiumile soojaveeboileri väljavahetamisega seotud kulude katteks.

Valitsus eraldas reservfondist 1279,55 eurot projekti Noorseppade suvekool omaosaluse katteks ja suunaa vastavad vahendid eelarvereale "Muu haridus".

Valitsus andis tagatiskirja MTÜ Hiiumaa Puuetega Inimsete Koja projekti „Vesi, tervise allikas- 2014" kaasfinantseeringuks transpordikulude katteks kuni 903 eurot.

Valitsus kehtestas Kärdla Linnaraamatukogus uued tasuliste teenuste hinnad:

1. lugejapileti korduv väljastamine 0.64 eurot

2. tagatisraha esmasel laenutamisel 6.39 eurot

3. kaotatud või rikutud raamat olenevalt raamatu väärtusest kuni 10-kordne hind või raamatu asendamine

4. koopiate valmistamine/printimine

leht must–valge A4 0,10 eurot

leht must–valge A4 kahepoolne 0,20 eurot

leht värviline A4 0,65 eurot

leht must–valge A3 0,15 eurot

leht must–valge A3 kahepoolne 0,30 eurot

5. skaneerimine

leht formaadis A4 0.13 eurot

6. inventari rent

multimeediaprojektor 1 tund 5 eurot

1 päev 30 eurot

pabertahvel 1 päev 5 eurot

Valitsus kehtestas Kärdla Linnaraamatukogust laenutatud teavikute tähtajaks tagastamata jätmise eest viivis 0,06 eurot päevas. Viivist rakendatakse alates tagastamistähtaja ületamise teisest nädalast (kaheksandast päevast).

Valitsuse istung, 13.11.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

 1. Taotluse esitamine ühinemistoetuse saamiseks
 2. Linnavara võõrandamine, II lugemine

Ehitusload said: Riigi Kinnisvara AS maavalitsuse hoone ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks Kärdlas, Leigri väljak 5; Elektrilevi OÜ uue elektri maakaabelliini püstitamiseks Rookopli tn kinnistute 1-26 tarbeks Rookopli tänava rekonstrueerimise käigus.

Kinnitati Kärdla Lasteaia hoolekogu koosseis, kuhu kuuluvad Ulvi Kark-Jaarma, Kalli Samorodini, Ruth Maar, Epp Ehatamm, Kristel Mutt, Tiia Laanejõe, Ave Tartu ning linnavalitsuse esindajana Maarja Liik.

Kooskõlastati Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse poolt Kärdla Kultuurikeskuse ruumides 22. novembril 2013 ajavahemikus kell 19.00 - 00.00 korraldatav üritus "Playbox". Alla 16-aastaste alaealiste väljasoleku aega pikendati 22. november 2013 öösel kuni kella 00.30-ni. Ürituste eest vastutab Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesindus.

Valitsuse istung, 31.10.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud

 1. Toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate eluruumi kulude piirmäärad
 2. 2013. aasta III lisaeelarve
 3. Tagatiskirja andmine - MTÜ Hiiumaa lasterikaste Perede Ühenduse projekti kaasfinantseering
 4. Linnavara võõrandamine

Kooskõlastati Empatrax OÜ poolt Heltermaa mnt 8 hoone seinale paigaldatav Empatrax tervisekauplus reklaam mõõtudega 1500x2500mm.

Ehitusloa sai Kärdla Veevärk AS uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks Väike-Aia tn kinnistule 3 ja 5 tarbeks ning Rookopli tn kinnistutele 1,2,3 ja 4 tarbeks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati eraisik.

Moodustati Hiiumaa Kunstide Kooli loomisel läbirääkimisteks ja asutamisdokumentide kooskõlastamiseks komisjon koosseisus Georg Linkov, Elge Härma, Helika Villmäe, Ivo Eesmaa ja Margit Kagadze.

Valitsuse istung, 23.10.2013

Saada link Prindi PDF

Valitsus suunas investeerimistegevuse eelarverealt „SA Kärdla Sadam" 137 625 eurot sihtasutusele Kärdla Sadam.

Valitsus andis ehitusloa Elektrilevi OÜ'le uue elektriliitumiskilbi püstitamiseks Tiigi tn 2 alal.

Valitsus otsustas võõrandada avalikul elektroonilisel oksjonil linnale kuuluva sõiduauto VW Caddy, riikliku registreerimismärgiga 092 VWX. Auto väljalaskeaasta on 1999 ja alghind 500 eurot. Oksjoni läbiviimiseks kasutatakse Osta.ee keskkonda.

Otsustati tagasi lükata OÜ Lõunalaenud pakkumine.

Valitsuse istung, 16.10.2013

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatav eelnõu:

Hiiu valla vapi ja lipu kinnitamine.

Valitsus kinnitas mobiiltelefonide kuulimiitide ja kulude hüvitamise suuruse isiklike sõiduautode kasutamisel ametisõitudeks.

Kasutusload said: Elion Ettevõtted AS Rookopli tänava sidetrassile; Kärdla Veevärk AS väliskanalisatsioonitorustikule Metsa tänavalt Kabeli tn kinnistutele 9, 10, 11 ja 14; Kärdla Veevärk AS vee- ja väliskanalisatsioonitorustikule Sadama tänavalt Sadama tn kinnistule 28.

Lehekülg 1 / 51

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]