• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Ühinemisleht

Ühinemisleht pdf-failina

Saada link Prindi PDF

Kodanike paremaks teavitamiseks anti 2013. aasta märtsis välja "Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ÜHINEMISLEHT". Lehe pealkirjal klikkides saad ühinemislehe pdf-failina avada või oma arvutisse alla laadida. Ühinemiselehe pdf-failis ei ole ühinemislepingut, mis on kodulehelt alla laaditav eraldi failina.

Allpool on ühinemislehe artiklid ka siinsamas kodulehel loetavad.

Iseolemise tahe

Saada link Prindi PDF

Georg Linkov
Kärdla linnapea

On teada-tuntud tõde, et midagi ühendades on kõige keerulisem roll ühisosa leidmisel. Kuidas seda teha, kui tuleb arvestada kõigi inimeste arusaamade, uskumuste, huvide, tahtmiste, nägemuste ja soovidega? Hiiumaa puhul on see lihtne – me oleme üks saar. Selles ühisosa peitubki.

Hiidlaste huvi on, et kogu Hiiumaal läheks ühtlaselt hästi. Mitte ainult keskustes, vaid ka keskustest väljas elavad inimesed peavad tundma end turvaliselt. Suuremalt vaadates jõuab enamus inimesi varem või hiljem arusaamisele, et tal läheb hästi siis, kui ta naabril läheb hästi. Omavalitsusel läheb hästi siis, kui elanikel läheb hästi. Kogu Hiiumaal läheb omakorda hästi siis, kui meil on võimekamad omavalitsused. Täna aga oleme jätkuvalt uhked ega taha tunnistada, et eraldiseisvatena ja üksteisega pidevalt konkureerides arvestame ainult kitsa ringi huvidega, mitte aga Hiiumaa tulevikuga.

Andkem Hiiumaale võimalus

Saada link Prindi PDF

Jaanus Valk
Kõrgessaare vallavanem

Head Kõrgessaare ja Kärdla elanikud! Mitte kordagi ei ole Hiiumaal jõutud nii kaugele, et me saaksime Teile aruteluks esitada ühinemislepingu projekti, alati on ühinemistegevus sumbunud erinevatel põhjustel. Samas on laua äärde istutud eelnevalt kuus korda, mis näitab, kui oluliseks me ühtset Hiiumaad peame. See, mis ei ole õnnestunud kogu saare ulatuses, on nüüd teoks saamas Kärdla ja Kõrgessaare ühi- nemises. Plaanitavas omavalitsuses oleks ca 50% Hiiumaa elanikkonnast ja ca 38% kogu saare maismaa pinnast. Sümboolne on ka Kõpu tuletorni – meie ühe suurema tunnusmärgi – asumine siin.

Mis on haridusvaldkonnas oluline ja mis saab olema teisiti?

Saada link Prindi PDF

Ivo Eesmaa,
Kärdla Ühisgümnaasiumi direktor
Kärdla Linnavolikogu esimees

Alusharidus

Kahe omavalitsuse ühinedes jätkavad tegevust kõik munitsipaallasteaiad eesmärgiga osutada kvaliteetset alusharidust ning tagada kõigile vallas registreeritud lastele lasteaiakoht. Alushariduse andmisel võetakse aluseks laste erivajadusi; 2015. aastaks ühtlustatakse õppetasud ja toiduraha. Kui suureneb nõudlus lasteaiakohtade järele, on uues vallas võimalik avada täiendav lasteaiarühm lasteaias „Vigri".

Põhiharidus

KÄRDLA ÜHISGÜMNAASIUM JA LAUKA PÕHIKOOL.

Tulenevalt kehtivast haridustoetuse eraldamise mudelist, mida riigieelarvest omavalitsustele koolide jaoks eraldatakse, on muutunud keeruliseks väikeste põhikoolide kolmanda astme (7.–9. klass) käigushoidmine Hiiumaal. Pearaha ühe õpilase kohta arvestatakse nii, et ühes klassisoleks vähemalt 20 (I kooliastmes 24) õpilast. Kui õpilasi on esimese ja teise astme klassides vähem kui 17, annab riik lisaraha, et pearaha kujuneks ikka 20 õpilase jagu. Kolmanda astme puhul on lisaraha saamiseks vaja, et selles astmes oleks kokku vähemalt 30 õpilast.

Lauka, Emmaste ja Palade põhikoolidel on aga lähiaastatel kolmandas kooliastmes lapsi alla 30. See nõuab omavalitsustelt põhikooli kolmanda astme toimimiseks täiendavaid vahendeid.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]