• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikustamine

Posti tn 13 detailplaneeringu vastuvõtmine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 21.märts 2013 otsusega nr 191 võeti vastu Posti tn 13 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta krundil kehtivat detailplaneeringut määrates maakasutuse sihtotstarbeks 100% ärimaa ja loobuda kehtivas planeeringus ette nähtud krundi jagamisest. Hoonestuspõhimõtted ei erine oluliselt kehtivast planeeringust. Osaliselt on koostatud detailplaneering Kärdla linna üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 08.aprill - 05.mai 2013. Planeeringuga saab tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=32616

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kärdla Linnavalitsuses 08.mail 2013 kell 16:00.

Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu muutmiseks võib Kärdla Linnavalitsusele esitada avaliku väljapaneku lõpuni.

Marja tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavalitsuse 10.jaanuar 2013 korraldusega nr 8 võeti vastu Kärdla linna Marja tn 8 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-66. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise kolmeks krundiks ja ehitusõiguse määramise uute elamute ja abihoonete püstitamiseks ning vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele, seadustele ning muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 28.jaanuar kuni 10.veebruar 2013. Detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku perioodil võimalik tutvuda tööaegadel Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ning aadressil: http://avalik.amphora.ee/kardlalv/document.aspx?id=30925

Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu osas võib esitada kuni avaliku väljapaneku perioodi lõpuni kirja teel (Keskväljak 5a Kärdla Hiiumaa 92413) või e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine - Sadama tn 30

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 21.juuni 2012 otsusega nr 156 võeti vastu Sadama tn 30 maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-09. Planeering näeb ette olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega maaüksuse jaotamise ning ehitusõiguse määramise Kärdla sadamaga seotud hoonestuse püstitamiseks. Planeeringuga muudetakse osaliselt maa-alal kehtivat detailplaneeringut. Avalik väljapanek kestab kuni 22. juulini 2012, planeeringu avalik arutelu algab Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) 25.juulil kell 16:00. Planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ning aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=26867

Lubjaahju 3 ja Väike-Sadama 1d detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 15.september 2011 otsusega nr 120 võeti vastu Kärdla linna Lubjaahju tn 3 ja Väike-Sadama tn 1d maaüksuste detailplaneering vastavalt Klotoid OÜ tööle nr 1110-60. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritavatele maaüksustele ehitusõiguse ja hoonestusalade määramise kogupere teemapargi ehitiste püstitamiseks Lubjaahju tn 3 maaüksusele ning sellega seotud taristu rajamiseks lähipiirkonda. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku jooksul 07.oktoober - 04.november 2011 võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ja Kärdla linna kodulehel www.kardla.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kärdla Linnavalitsuses 07.novembril kell 16:00.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=21071

Kärdla sadamapiirkonna detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavolikogu 18.august 2011 otsusega nr 113 võeti vastu Kärdla sadamapiirkonna detailplaneering maaüksuste Sadama tn 33, Väike-Sadama tn 3, Sadama tn 28b, Sadama tn pikendus, Lubjaahju põik 1 ning jätkuvalt riigi omandis oleva endise naftabaasi aluse maa kohta vastavalt OÜ ASE PB tööle nr PL-02 11/DP. 

Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava ala maaüksuse piiride, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramise.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.september - 02.oktoober 2011.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5 Kärdla Hiiumaa) ja internetiaadressil: http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=21214

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kärdla Linnavalitsuses 03.oktoobril kell 16:00.

Käina mnt 23D maaüksuse detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 29.september 2010 korraldusega võeti vastu Käina mnt 23D maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-48. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva ca 1,2 ha suuruse tootmismaa sihtotstarbega maaüksuse jagamise kuueks äri- ja tootmismaa maaüksuseks ja kruntidele ehitusõiguse määramise summaarselt kuni 11 hoone (sh olemasolevad hooned ja hooneosad) püstitamiseks. Planeering on nõuetekohaselt kooskõlastatud ning arvestades koostatavat Kärdla linna üldplaneeringut, vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele. Koostatud detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku raames võimalik tutvuda perioodil 18.oktoober - 14.november 2010 Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=15567

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 17.juuni 2010 korraldusega nr 178 võeti vastu Alato tn 24 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-31. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeering on vastavalt väljastatud lähteseisukohtadele nõuetekohaselt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.juuli kuni 01.august 2010, planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14260

Sadama tn 28 ja Sadama tn 30 detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 30.juuni otsusega nr 64 võeti vastu Kärdla linna Sadama tn 28 ja Sadama tn 30 maaüksuste detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-32. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava ala maaüksuse piiride, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramise ning sadamarajatiste paiknemise. Planeering on nõuetekohaselt kooskõlastatud ning silmas pidades perspektiivse Kärdla sadama vajadusi vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele.

Koostatud detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku raames võimalik tutvuda perioodil 09.juuli - 08.august 2010 Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna dokumendihalduses aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14085

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]