• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Jäätmemajandus

Saada link Prindi PDF

Jäätmeveo korraldus

Alates 1. aprillist 2011 toimub Hiiumaal korraldatud jäätmevedu ehk jäätmete regulaarne äravedu kindla graafiku alusel. Kärdla linnas toimub prügivedu eramust või kuni nelja korteriga korrusmajast vähemalt üks kord nelja nädala tagant. Viie ja rohkem korteriga korrusmajast toimub prügivedu vähemalt iga kahe nädala tagant.

Jäätmevaldaja saab valida jäätmemahuti või jäätmekoti suuruse vastavalt oma vajadusele, arvestades kehtestatud tühjendamissagedust. Naabritel on võimalik kasutada ühist jäätmemahutit: st naabritel on kahepeale üks konteiner ning üks vastutav isik. Ühise jäätmemahuti kasutuselevõtuks tuleb teha avaldus linnavalitsusele. Avalduse vorm on allalaetav siit.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 järgi loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo kehtima hakkamisest. See tähendab, et jäätmeveo lepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine ei avalda korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele mõju. Juhul kui jäätmeveo lepingut ei ole sõlmitud, toimub kogumismahutite tühjendamine vastavalt veo sagedusele ja graafikule (mahuti suuruseks eramus 80 liitrit, korterelamutes 240 liitrit, ettevõtetes ja asutustes 240 liitrit).

1. aprillist 2011 kehtima hakanud jäätmeveo hinnad (eurodes) on järgmised:

Mahuti suurus Eurodes
Kuni 50 l jäätmekott 1,71 (2,05 km-ga)
Kuni 150 l jäätmekott 5,13 (6,16 km-ga)
Kuni 80 l konteiner 2,73 (3,28 km-ga)
Kuni 140 l konteiner 2,94 (3,53 km- ga)
Kuni 240 l konteiner 3,17 (3,80 km-ga)
Kuni 360 l konteiner 4,19 (5,03 km- ga
Kuni 600 l konteiner 5,59 (6,71 km-ga)
Kuni 800 l konteiner 6,21 (7,45 km-ga)
Kuni 2500 l konteiner 15,53 (18,64 km-ga)
Kuni 4500 l konteiner 27,95 (33,54 km-ga)

 

Kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata, on kohalikust omavalitsusest võimalus taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust. Taotluse vorm on allalaetav linna koduleheküljelt (pdf ja odt formaat).

Jäätmemajandust reguleerivad järgmised õigusaktid:

Kärdla linna jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa jäätmekava

Jäätmeseadus

Pakendiseadus

Välisõhu kaitseseadus 

 

Kasulikud lingid:

Taaratark- lehekülg, kus õpetatakse jäätmeid sorteerima läbi seletuste ja mängude http://www.taaratark.ee/


Kärdla Linnavalitsuse kontaktisik:

Kadri Randmaa
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel. 463 6075
gsm 523 5887

 

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed saab tasuta üle anda kogumisringide ajal määratud vastuvõtukohtades või ohtlike jäätmete kogumiskohta. Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

Kärdla linnas asub OÜ Hiiu Autotrans poolt opereeritav ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt aadressil Sõnajala 11 H. Vastuvõtt toimub E-R 8.30 – 17.00, tel. 463 1737.

Elanikkonnalt võetakse vastu järgmised ohtlikud jäätmed:

 • Pliiakud

 • Patareid

 • Päevavalguslambid (ilma pakendita)

 • Säästulambid (ilma pakendita)

 • Vanaõli

 • Värvi- ja lahustijäätmed

 • Ravimid, süstlad

 • Kemikaalid, väetised

 • Happed

 • Leelised

 • Fotokemikaalid

 • Õli-ja kütusefiltrid

 • Reostunud pakend

NB!

 • ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis;

 • veendu, et pakend on tihedalt suletud ega leki;

 • erinevate jäätmete liike ei tohi omavahel segada.

Pakendikonteinerid

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia need tähistatud ja selleks ettenähtud pakendikonteineritesse tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult.

Pakendikonteinerid asuva Kärdlas järgmistes asukohtades:

Asukoht Konteineri liik
Pae tn 10/12 Klaas, paber, segapakend
Nuutri / Pae 6 Klaas, paber, segapakend
Kabeli / Väike-Liiva Klaas, paber, segapakend
Väike-Tiigi tn Klaas, paber, segapakend
Tormi tn 2 Klaas, paber, segapakend
Tormi tn 8 Paber, segapakend
Heltermaa mnt 21 Klaas, segapakend
Kaare tn parkla Paber, segapakend
Vabaduse tn 9 Klaas, paber, segapakend
Turu plats Klaas, paber, segapakend, patareid
Leigri väljak Klaas, paber, segapakend
Kiriku parkla (Uus tn) Klaas, paber, segapakend
Sireli tn Klaas, paber, segapakend


Kasutatud autorehvid

Vanu autorehve tohib üle anda jäätmevedajale või vastavat luba omavale ettevõttele.

Kärdla linnas võtavad vanu rehve vastu:

AS Veolia Keskkonnateenused aadressil Väike-Sadama tn 1, vastuvõtt E-R, 9.00 – 17.00, tel. 1919, 462 2811 ja

OÜ Hiiu Autotrans aadressil Sõnajala 11 H Kärdla, vastuvõtt E-R 8.30 – 17.00, tel. 463 1737.

Lisaks saab rehve ära anda rehvivahetuspunktides, uute rehvide ostul kauplusse ning Hiiumaa Jäätmejaamas.


Ehitus- ja lammutusjäätmed, suurjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas ehitamisel ja remontimisel tekkinud ning ehitusobjektil sihtotstarbeliselt mittekasutatavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad jäätmed.

Suurjäätmed on suuregabariidilised ja rasked jäätmed (mööbel, WC-potid, vannid, kraanikausid jms). Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikuid, pesumasinaid, arvuteid ja telereid.

Ehitus- ja lammutusjäätmed võetakse vastu Hiiumaa Jäätmejaamas, mida opereerib Hiiumaa Prügila OÜ. Jäätmejaam asub Käina vallas Ristivälja külas. Jäätmete vastuvõtt toimub E, T, K, N 09.00-17.00, R 09.00-16.00.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]