• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Kärdla linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 15.septembri 2011 otsusega nr 121 võeti vastu Kärdla Linnavalitsuse ja DAGOpen OÜ Projektbüroo koostöös valminud Kärdla linna üldplaneering. Koostatud üldplaneering on linna territooriumi ruumilist arengut käsitlev strateegiline dokument, mis määrab lähtuvalt funktsionaalsest maakasutusest edaspidise maakasutuse üldprintsiibid ning on aluseks linna territooriumi majandus- ja ehitustegevuse planeerimisele.

Üldplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku jooksul 07.oktoobrist - 04.novembrini 2011 võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ja Kärdla linna dokumendihalduses aadressil: http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/case.aspx?id=25713.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub Kärdla Linnavalitsuses 21.novembril kell 16:00.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]