• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Buy Viagra No Prescription
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Algatati Sadama 30 detailplaneeringu koostamine

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavolikogu 15.september 2011 otsusega nr 119 algatati Kärdla linna Sadama tn 30 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksusel kehtiva detailplaneeringu muutmine ning planeeritava maaüksuse jaotamine kaheks eraldiseisvaks tootmismaa sihtotstarbega maaüksuseks ning kruntidele ehitusõiguse määramine sadamaga seotud rajatiste ning hoonestuse püstitamiseks.
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=21857
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]