• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

pastiglie dimagranti

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 13.10.2010 korraldusega nr 297 kehtestati Alato tn 24 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-31. Kehtestatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 05.juuli kuni 01.august 2010 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud, Hiiu maavanem on teostanud planeeringu koostamise üle järelevalvet ja andnud heakskiidu planeeringu kehtestamiseks.
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]