• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Priligy Dosage
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Käina mnt 23D maaüksuse detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 29.september 2010 korraldusega võeti vastu Käina mnt 23D maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-48. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva ca 1,2 ha suuruse tootmismaa sihtotstarbega maaüksuse jagamise kuueks äri- ja tootmismaa maaüksuseks ja kruntidele ehitusõiguse määramise summaarselt kuni 11 hoone (sh olemasolevad hooned ja hooneosad) püstitamiseks. Planeering on nõuetekohaselt kooskõlastatud ning arvestades koostatavat Kärdla linna üldplaneeringut, vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele. Koostatud detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku raames võimalik tutvuda perioodil 18.oktoober - 14.november 2010 Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=15567
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]