• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Amoxil
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

pastiglie dimagranti

Rootsi tn 1 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 21.juuni 2010 korraldusega nr 186 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linna Rootsi tn 1 maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kuna elamumaa sihtotstarbega maaüksus paikneb piirkonnas, kus on nii elamu- kui ärimaad ning lähtudes linnavalitsuse seisukohast, mille järgselt ei ole elamumaa sihtotstarbega maaüksusele uue elamu ja abihoonete püstitamine keskkonnaole olulise mõjuga, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]