• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Rootsi tn 1 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 21.juuni 2010 korraldusega nr 186 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linna Rootsi tn 1 maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kuna elamumaa sihtotstarbega maaüksus paikneb piirkonnas, kus on nii elamu- kui ärimaad ning lähtudes linnavalitsuse seisukohast, mille järgselt ei ole elamumaa sihtotstarbega maaüksusele uue elamu ja abihoonete püstitamine keskkonnaole olulise mõjuga, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]