• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Rahvusvahelised projektid

Saada link Prindi PDF

Aastatel 2005-2007 osales Kärdla linn INTERREG IIIA projektis Yachting in Archipelago, mille eesmärgiks oli kasvatada Turu saarestiku ning Hiiu, Saare, Lääne ja Pärnu maakondade tuntust; levitada mõlema riigi parimaid kogemusi külalissadamate projekteerimisel, turundamisel ja teenuste organiseerimisel. Projekti käigus sai Kärdla ülevaate väikesadamate olukorrast Soome lõunarannikul ja Eestis ning teadmisi sadamaehituse ja ülalpidamisega seotud probleemidest.

 

2005.a loodi Läänemere ümber INTERREG IIIB projekti läbi Baltic Euroregional Network (BEN), mille eesmärgiks oli ehitada välja tugev võrgustik euroregiooni riigiüleses koostöös, arendada administratiivset pädevust, kasvatada dialoogi nende regioonide ja rahvusvalitsuste vahel, arendada erinevaid infokanaleid, suurendada ääremaade osa regionaalse arengu protsessis Läänemere regioonis. BEN-projekti initsiaatoriks oli Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Hiiumaa ja Kärdla ametnikud esindasid projektis maakonda ja rahvusvahelist organisatsiooni B7. Projekt lõppes 2008.a alguses.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]