• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Sõpruslinnad

Saada link Prindi PDF

Kärdla linnal on mitu sõpruslinna: Norrtälje Rootsist, Länsi-Turunmaa (endine Pargas) Soomest, omavalitsusliit Amt Neukloster-Warin Saksamaalt (Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa) ja Sillamäe Eestist.

 

Kõige stabiilsem ja pikaajalisem koostöö on toimunud Norrtäljega, kellega sõlmiti 1989.a koostööleping hariduse-, kultuuri-, keskkonna-, sotsiaal- ja linnaplaneerimise valdkonnas. Alates 1994 on Norrtäljes saanud õppida Kärdla õpilased, kes on valitud lõpetajate hulgast konkursi korras. Õpetajad on teinud vastastikku külaskäike ja tutvunud õppekavadega, toimunud on kogudustevaheline koostöö, vahetatud on kultuurikollektiive.

Norrtälje leping uuendati 2004.aastal. 2005.a kevadel osales linnaametnikust ja ettevõtjatest koosnev delegatsioon Roslageni messil, kus ühiselt Norrtälje omavalitsusega eksponeeriti Hiiumaad ja Kärdlat kui atraktiivset turismipiirkonda ning firmasid M & P Nurst ja Meritik kui edukaid ettevõtteid. Lisaks on osaletud Norrtäljes jalgpalliturneel, vastu on võetud kultuurikollektiive jne.

 

Länsi-Turunmaa, endise Pargase linnaga sõlmiti koostööleping 1990.a turismi arendamise ja avaliku sektori kogemuste vahetamise valdkonnas. Tihe koostöö on olnud sotsiaal- ja tervishoiu ning hariduse ja noorsootöö valdkonnas. Pargase Turismiametikoolis on õppinud kolm Kärdla noort, omavahelist koostööd on teinud mittetulundusühingud, vahetatud on ametlikke delegatsioone.

Pargasega uuendati suhteid 2004.aastal, kui Kärdlat külastas Pargase delegatsioon ja kontserti andis meeskoor Munvig. Pargase delegatsioon kutsus Kärdla esindust külastama 2005.aastal Pargase Vaba-aja ja Ehitusmessi. Messi käigus räägiti edasisest koostööst ning lepiti kokku Kärdla kultuurinädala korraldamine 2006.a Pargases ja Pargase kultuurinädala korraldamine 2007.a Kärdlas. 2006.a kultuurinädalal Pargases eksponeeris Kärdla linn tekstiilikunstnik Tiiu Valdma näitust, esinesid tantsuansamblid Missy ja Taidelaid ning Kärdla tütarlastekoor. 2007.a külastas Kärdlat Pargase delegatsioon, esitades koostöös Kärdla koolinoortega ühismuusikali.

2008.a viidi Soomes läbi haldusreform, mille tulemusena liideti mitu omavalitsust. Ühiseks nimeks sai Länsi-Turunmaa linn.

2009.a alguses alustas Kärdla Länsi-Turunmaaga ühise projektitaotluse ettevalmistust Interreg programmi. Kahjuks jäi projekti ettevalmistus soiku soomlaste ettepanekul poliitilistelt põhjustel.

2010 maikuus osaleb Länsi-Turunmaa delegatsioon Hiiumaal toimuvatel Soome Kultuuripäevadel. Delegatsioonis on Länsi-Turunmaa linnapea ja ametnikud, noortekogu ning noortebändid TV-Licence Unpaid ja Systemic Bias.

 

Sillamäega sõlmiti koostööleping 2002.aastal. Koostöös on toimunud laste keelelaagrid ja kultuurivahetused. Sillamäe lapsed on käinud Hiiumaa Lastefestivalil maalimas ning laulu ja tantsuga esinemas. Kärdla kollektiivid on olnud kutsutud esinema Sillamäele Slaavi Kultuuripäevadele. Vahetatud on näitusi ja ametnike delegatsioone.

Lähitulevikus otsitakse võimalusi saada üheskoos suuremasse Euroopa Liidu projekti, mille käigus arendada ka kahe linna vahelist koostööd. Perspektiivis on tihedam ametnikevaheline koostöö, samuti kultuuri- ja noorsootööalane koostöö.Amt Neukloster-Wariniga sõlmiti leping 2006.aastal. Koostööleping sõlmiti neljapoolselt: Hiiumaalt Kärdla linn ja Hiiumaa Omavalitsusliit ning Saksamaa poolt Neuklosteri linn ja omavalitsusliit Amt Neukloster-Warin. Koostöövaldkondadeks valiti noorsoovahetus, noorte vabatahtlik teenistus, koolitus, turism ja delegatsioonide vahetus. Koostöö on planeeritud projektipõhiselt vastavalt vajadustele ja võimalustele. Kuna koostöö on alles arenemisjärgus, soovitakse lähiajal leida tegevused, millega koostöö stabiilseks muuta. Rahastust otsitakse Euroopa Liidu programmidest.

 

Koostööd on tehtud ka Targale vallaga Lätist (koostööleping aastast 2002.a kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö ning avaliku sektori kogemuste vahetamise valdkonnas), Georgioupolis'e omavalitsusega Kreeta saarelt (hea tahte leping 2001, soodustamaks kodanikevahetust ja teineteisemõistmist globaliseeruvas maailmas ning tugevdamaks Euroopa ülesehitust) ja Vissenbjergi kommuuniga Taanist (1990-ndate aastate algusest, koostööleping on puudunud), kuid käesolevaks hetkeks on koostöö erinevatel põhjustel lõppenud.

 

Perspektiivis näeb Kärdla linn ette tihedat ja mitmekeskist koostööd sõpruslinnadega, mille finantseerimiseks otsitakse vahendid Euroopa Liidu projektide kaudu. Selleks soovitakse kontakte laiendada allasutustesse ja vähendada töötajate hirmu võõrkeelse suhtlemise ees. Linnavalitsus näeb endal rahvusvahelises suhtluses koordineerivat rolli.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]