• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Valitsuse istung, 06.12.2012

Saada link Prindi PDF

Valitsus kuulutas välja lihthanke „Tööjaamade UPS'i, virtualiseerimisserveri ja e-posti serveri ostmine“. Lihthanke läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks moodustati  komisjon koosseisus: Georg Linkov (esimees), Kaidi Nõmmerga, Tarmo Kähr, Kristjan Ojasoo.

Maa maksustamishinna arvutajaks ja akti koostajaks määrati arengu- ja majandusosakonna maakorraldaja Arno Kuusk.

Kinnitati maksustamishinna akt, millega määrati maaüksusele Tiigi põik 2 maa väärtus ja maksustamishind ning määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa vastavalt katastriüksuse plaanile.

Valitsus otsustas teha Hiiu maavanemale ettepaneku seada Tiigi põik 2 asuvate ehitiste omaniku kasuks hoonestusõigus riigi maale tähtajaga 50 aastat.

Valitsus andis OÜ Tulekild Pürotehnikale loa korraldada aastavahetuse ilutulestik Hiiu tn 1 vastas oleva parkla territooriumilt. Ürituse eest vastutab Lauri Jalukse.

Tunnistati nurjunuks Vabaduse 5-11 kirjalik enampakkumine, kuna enampakkumisele ei registreerunud ühtegi osavõtjat.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati erandkorras eraisik aadressil Vabaduse 28-6 ajavahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini 2013.

Alates 1. jaanuarist muutub Kärdla Linnavalitsuse 1. juuni 2011 korraldus nr 278 “Kärdla Ühisgümnaasiumi ruumide, inventari ja tasuliste teenuste hindade kehtestamine”: kooli suure võimla saali kasutamise ükspileti hind täiskasvanule tunnis muutub 1.90 eurolt 2.00 eurole ning õpilasele 0.95 eurolt 1.00 eurole; mängude maja jõusaali kasutamise üksikkülastuse hind täiskasvanule tunnis muutub 1.90 eurolt 2.00 eurole; mängude maja jõusaali kasutamise üksikkülastuse hind õpilasele ja pensionärile tunnis muutub 0.95 eurolt 1.00 eurole.

Valitsus andis tagatiskirja Tiina Tantsustuudio projekti „Hiidlased Türgis kogemusi omandamas“ kaasfinantseeringuks 500 euro ulatuses. Tantsijad osalevad Türgis, Sakaryas, toimuval rahvusvahelisel lastefestivalil.

MTÜ Kodukant Hiiumaa palus linnavalitsusel esitada tunnustamiseks nominente, kes on kohalikul tasandil silmapaistvalt teinud vabatahtlikku tööd. Valitsus esitas tunnustamiseks 6 inimest.

.

Kui soovid avaldada Kärdla linna kodulehel kommentaare, pead eelnevalt registreeruma kodulehe kasutajaks. Registreerimiseks saada e-kiri aadressile webmaster@kardla.ee

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]