• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Valitsuse istung, 29.11.2012

Saada link Prindi PDF

Volikogule esitatavad eelnõud:

1.1   Reservfondi kasutamise kord

1.2 Kärdla linna 2013. aasta eelarve 

1.3 II lisaeelarve muudatusettepanekud

1.4 Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara üürile andmiseks õigusaktiga korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine Kõrgessaare mnt 2 garaažibokside üürile andmiseks.

1.5 Linnavara otsustuskorras rendile andmine – õigusaktiga antakse 1.jaanuarist 31.detsembrini 2013 OÜ-le Rannakas otsustuskorras rendile Lubjaahju tn 3b asuv kinnistu osa.

Valitsuse otsused:

Valitsus lülitas eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid.

Kinnitati Kärdla linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2013. eelarveaastaks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 29. novembrist 2012 kuni 14. juulini 2013 eraisik aadressil Tiigi 40. Jäätmevaldaja peab esitama linnavalitsusele iga aasta 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole elatud või kinnistut ei ole vabastusperioodil kasutatud.

Ehitusloa sai Hiiumaa Tervisekeskus OÜ abihoone rekonstrueerimiseks Posti tn 13.

Kinnitati projekteerimistingimused eraisiku elamu laiendamiseks Tiigi tn 40 ja Lepiku 10.

Valitsus kinnitas Tulekild OÜ poolt tehtud pakkumise Kärdla aastavahetuse ilutulestiku läbiviimiseks summas 1280 eurot.

Valitsus tunnistas nurjunuks Uus tn 24-2 kirjaliku enampakkumise, sest enampakkumisele ei registreerunud ühtegi osavõtjat.

Valitsus suunas välislähetusse linnapea Georg Linkovi. Linkov on 29.- 30.novembril ja 04.detsembril 2012 Brüsselis Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu istungil ja  CIVEX komisjoni istungil.

Kinnitati Kärdla Avatud Noortekeskuse nõukogu koosseis: Mari-Liis Leivalt (linnavolikogu esindaja), Maarja Liik (linnavalitsuse esindaja), Kädu Aasma (lapsevanemate esindaja), Liisa Otsak (noorte esindaja), Priit Kivisilla (noorte esindaja).

Valitsus andis tagatiskirja, millega tagab eraisiku õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise Pärnu linna huvikoolis võrkpalli erialal alates novembrist 2012 kuni nimetatud õppekava läbimiseni.

Kui soovid avaldada Kärdla linna kodulehel kommentaare, pead eelnevalt registreeruma kodulehe kasutajaks. Registreerimiseks saada e-kiri aadressile webmaster@kardla.ee

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]