• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Valitsuse istung, 14.11.2012

Saada link Prindi PDF

Valitsus muutis Kärdla Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldust nr 5 „Mobiiltelefonide kuulimiitide kinnitamine”, määrates mobiiltelefonide kuulimiidiks Triin Simsonile 30 eurot ja Maarja Liik´ile 25 eurot kuus.

Kinnitati AS Regio pakkumus Kärdla linna tänavavalgustuse ja truupide  inventariseerimistööde teostamiseks hinnaga 1526,4 eurot. Hinnapakkumus võetakse aluseks 2013. aasta linnaeelarve planeerimisel.

Valitsus andis eraisikule nõusoleku puurkaevu rajamiseks Sanglepa tn 3. Puurkaev on vajalik eramu veevarustussüsteemi ehitamiseks.

Ehitusloa sai Elion Ettevõtted AS liinirajatise püstitamiseks Keskväljakul. Püstitatakse S232 Huawei aktiivkapp, mille kasutusotstarve on side magistraalse ülekandeliini teenindamine.

Kasutusload said Elion Ettevõtted AS paigaldatud side jaotuskaablitele Lepiku, Valli, Pikk, Vabaduse ja Paju tänavatel; SA Hiiumaa Haigla röntgeniruumi laiendusele kompuutertomograafi tarbeks Rahu tn 2 ning Riigi Kinnisvara AS rekonstrueeritud hoone välispiiretele Leigri väljak 5 ja Leigri väljak 5a.

Valitsus kinnitas Empower AS taotluse alusel koostatud projekteerimistingimused, mille alusel projekteeritakse maakaabel ja liitumiskilp kapptelefonijaamale Keskväljakul. Samuti kinnitati OÜ Elekman taotluse alusel koostatud projekteerimistingimused Sadama tn 28 elektriliitumise projekteerimiseks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati erandkorras eraisikud Rookopli 11 ja Metsa 1. Vabastused antakse 7. novembrist 2012 kuni 31. märtsini 2014. Jäätmevaldajad peavad esitama Kärdla Linnavalitsusele iga aasta 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole elatud või kinnistut ei ole vabastusperioodil kasutatud.  

Valitsus muutis Kärdla Linnavalitsuse 24. aprilli 2012 korraldust nr 152 “Kärdla Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine”. Hoolekogu koosseisust viidi välja Kärdla Linnavalitsuse esindaja Liisi Noode ja uue esindajana nimetati asemele Maarja Liik.

Valitsus kinntas Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS nõustamisteenuste hinnakirja:

  1.1 Psühholoogiline nõustamine (45-60 min)                                    20 €

  1.2 Logopeediline nõustamine (45-60 min)                                      20 €

  1.3 Eripedagoogiline nõustamine (45-60 min)                                   20 €

  1.4 Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (45-60 min)                             20 €

  1.5 Karjäärinõustamine täiskasvanutele alates 27.a.(45- 60 min)           20 €

  1.6 Perenõustamine (60 – 90 min)                                                  25 €

  1.7 Loovteraapia (60-90 min)                                                          25 €

  1.8 Supervisioon e. Töönõustamine                                                  Hind kokkuleppel

  1.9 Koolitused ja loengud                                                                Hind kokkuleppel

  1.10 Grupitööd (kuni 10 inimest grupis)                                             Hind kokkuleppel

Hinnakirja ei rakendata hariduslike ja arenguliste erivajadustega laste, noorte (kuni 26.a), lapse seadusjärgsete esindajate, haridusasutuste töötajate, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate, haridusametnike ja -juhtide nõustamine ESF-i programmi “Õppenõustamissüsteemi arendamine” raames ; laste ja noorte (kuni 26.a) karjäärinõustamine ESF-i programmi “Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames.

Valitsus kooskõlastas Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse poolt 23. novembril 2012 kell 19.00 - 00.00 korraldatava ürituse „Playbox”. Üritus toimub kultuurikeskuses. Ühtlasti pikendati alla 16-aastaste alaealiste väljasolekuaega kuni kella 00.30-ni 24.novembril. Ürituse läbiviimise eest vastutab ühisgümnaasiumi õpilasesindus, korra eest õpetaja Vladimir Barinov.

Anti tagatiskiri MTÜ Hiiumaa Puuetega inimeste koja projekti  „Vesi, tervise allikas_2013“ kaasfinantseeringuks kuni 1096,50 euro ulatuses. Tegemist on aasta jooksul arvestusliku transpordikuluga ujulasse ja tagasi.

Kui soovid avaldada Kärdla linna kodulehel kommentaare, pead eelnevalt registreeruma kodulehe kasutajaks. Registreerimiseks saada e-kiri aadressile webmaster@kardla.ee

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]